Woning of aandelen verdeeld? Vergeet niet naar de notaris te gaan!

Geregeld komt het voor dat partijen die in gemeenschap van goederen zijn gehuwd bij hun scheiding een woning of aandelen in een BV of NV hebben te verdelen. Er kan dan voor worden gekozen om de woning of de aandelen te verkopen aan een derde, maar ook kan er voor worden gekozen om de woning of aandelen toe te delen aan een van de echtgenoten. Op die manier komt er een einde aan het gemeenschappelijk eigendom van de woning of de aandelen en wordt dit privéeigendom van een van de echtgenoten.

Vaak worden er in het echtscheidingsconvenant goede afspraken gemaakt over de toedeling van de woning of de aandelen aan een van de echtgenoten. Er wordt een waarde aan de woning of de aandelen toegekend waartegen de andere echtgenoot het goed mag overnemen en ook andere voorwaarden worden vaak vastgelegd. Maar alleen de afspraken in een echtscheidingsconvenant zijn niet voldoende. Om het gezamenlijk eigendom van de woning of de aandelen rechtsgeldig over te dragen aan een van de echtgenoten, is namelijk ook een zogenaamde juridische levering vereist. Het feit dat de aandelen of de woning voordat er gehuwd werd in gemeenschap van goederen, alleen op naam van de echtgenoot stonden die deze aandelen of de woning na scheiding ook krijgt toegedeeld, maakt dit niet anders. Immers, door het huwelijk zijn de woning of aandelen gemeenschappelijk eigendom geworden, ook al staan ze op naam van een van beide echtgenoten.

Daar waar bijvoorbeeld de inboedelgoederen juridisch geleverd worden door het bezit van de goederen over te dragen aan de echtgenoot aan wie de goederen zijn toegedeeld, ligt dit bij een woning en aandelen anders. Voor de juridische levering van een woning of aandelen is namelijk een notariële akte vereist. Vervolgens moet deze akte door de notaris worden ingeschreven in de openbare registers. Pas daarna zijn de woning of de aandelen rechtsgeldig overgedragen aan een van de echtgenoten.

Helaas zien wij regelmatig in onze praktijk voorbij komen, dat partijen na de echtscheiding vergeten zijn om naar de notaris te gaan. Het gevolg daarvan is dat de woning of de aandelen al die tijd gezamenlijk eigendom zijn gebleven en dat er alsnog juridisch geleverd moet worden. Deze situatie  komt vaak pas aan het licht als de aandelen of woning op een later moment na echtscheiding moeten worden geleverd aan een andere partij (bijvoorbeeld door verkoop van de woning). Dit is natuurlijk erg vervelend. Het is dan ook van groot belang om u bij een echtscheiding goed voor te laten lichten en uw convenant nog eens na te kijken en te checken of alle leveringshandeling wel op de juiste wijze zijn verricht. De advocaten van Boeve Familierecht voorzien u graag van deskundig advies. U kunt hiervoor contact opnemen met 026-3823114 of info@boevefamilierecht.nl.