Wil je advies of
meer informatie?
Neem contact
met ons op:

Partneralimentatie en opnieuw samenwonen, blijft de betalingsverplichting bestaan?

Een partneralimentatieverplichting eindigt volgens de wet (artikel 1:160 van het Burgerlijk Wetboek) definitief als de ontvanger opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen als ware hij/zij gehuwd. Dit laatste is een bron van veel strijd; wanneer woont iemand nu samen als ware hij/zij gehuwd? Omdat de consequenties voor de alimentatieontvanger vaak groot zijn, wordt dit in de jurisprudentie niet snel aangenomen. De belangen zijn echter ook voor de betaler vaak groot, zodat er vaak over geprocedeerd wordt. Want als de samenwoning als ware men gehuwd eenmaal komt vast te staan, dan eindigt de partneralimentatieverplichting definitief.

Om te beoordelen of er sprake is van een samenleving als ware men gehuwd, moet zijn voldaan aan een aantal criteria:

  • Er moet sprake zijn van een affectieve, duurzame relatie;
  • Er moet sprake zijn van een feitelijke samenwoning (hetgeen overigens ook in twee huizen kan zijn);
  • Er moet sprake zijn van een gemeenschappelijke huishouding;
  • Er moet sprake zijn van wederzijdse verzorging.

De bewijslast in dergelijke zaken is zwaar en rust op degene die de partneralimentatie betaalt. Vooral als er sprake is van een forse alimentatie zijn de meeste ontvangers niet snel genegen om open te zijn over het feit of al dan niet wordt samengewoond. Vaak wordt erkend dat er sprake is van een duurzame affectieve relatie, dat de ontvanger en zijn of haar nieuwe partner weliswaar veel en vaak bij elkaar zijn, maar wordt betwist dat er feitelijk wordt samengewoond (al dan niet in beide huizen) en dat er van een gemeenschappelijke huishouding en wederzijdse verzorging sprake is.

Indien u vermoedt dat uw ex-partner samenwoont maar hier niet eerlijk over is, is het raadzaam om weloverwogen uw bewijs rond te krijgen, alvorens een procedure te starten. Wij kunnen u daarin adviseren en bijstaan. De ervaring leert dat het veelal loont een aantal maanden geduld te hebben om voldoende tijd te steken in het verzamelen van bewijs. Daarbij is het belangrijk om te weten dat het uitgangspunt is dat de alimentatieverplichting in deze procedures eindigt per datum waarop de samenleving is begonnen. Dit heeft soms tot gevolg dat er door de alimentatieontvanger grote bedragen terugbetaald dienen te worden.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Heeft u bijvoorbeeld een ex-partner aan wie u partneralimentatie betaalt en waarvan u vermoedt hij of zij samenwoont? Of wordt u geconfronteerd met een ex-partner die stelt dat u samenwoont, terwijl dit niet het geval is? U kunt altijd geheel vrijblijvend contact opnemen een van onze advocaten via info@boevefamilierecht.nl of 026 – 382 31 14. Wij hebben veel ervaring met dit specifieke onderwerp.