Omgang

Wanneer de ouders van de kinderen niet meer samenleven, moeten er afspraken over de kinderen gemaakt worden. Het kind kan maar bij één ouder zijn hoofdverblijfplaats hebben. Met de andere ouder zal er een omgangsregeling tot stand moeten komen. Indien ouders gezamenlijk het gezag hebben, wordt gesproken van een zorgregeling.
Als de ouders met elkaar gehuwd zijn geweest, komt de zorgregeling vanzelf aan bod in de echtscheidingsprocedure. In beginsel zijn alle gehuwde stellen bij de echtscheiding namelijk verplicht om een ouderschapsplan voor hun kind(eren) op te stellen, waarin ook afspraken worden gemaakt over de zorgregeling. Lukt het niet om hierover tot afspraken te komen, dan kan de rechter een knoop doorhakken over de zorgregeling.

 

Als de ouders niet met elkaar zijn gehuwd en uit elkaar gaan, is het niet vanzelfsprekend dat er een gerechtelijke procedure aan te pas komt. Ook in dat geval is het toch raadzaam om een ouderschapsplan op te stellen, waarin goede afspraken over onder andere de zorgregeling worden gemaakt. Komt u er samen niet uit, dan kan met behulp van een advocaat een gerechtelijke procedure worden opgestart en zal de rechter een beslissing over de zorgregeling nemen.
Niet alleen ouders hebben recht op een omgangsregeling. Ook anderen die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staan hebben het recht op omgang. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan opa’s en oma’s of andere familieleden. Bij geschillen met de ouders van het kind, kunnen ook diegenen een verzoek bij de rechter indienen tot het laten vaststellen van een omgangsregeling.