Moet ik na de echtscheiding partneralimentatie betalen?

Veel cliënten stellen ons de vraag of zij na de echtscheiding aan hun ex-partner partneralimentatie moeten betalen. Het antwoord hierop is niet zomaar te geven want afhankelijk van een heel aantal factoren.  In deze blog zullen wij uitleggen wanneer er partneralimentatie moet worden betaald en hoe het systeem in grote lijnen werkt. De komende tijd zullen over de aparte onderwerpen betreffende partneralimentatie nog blogs op onze website verschijnen.

Waarom?

Wanneer een huwelijk wordt gesloten (of een geregistreerd partnerschap wordt aangegaan) ontstaat er een wederzijdse zorgplicht. Op grond van de wet zijn de partners verplicht om elkaar “het nodige te verschaffen”. Deze onderhoudsverplichting eindigt niet na de scheiding. De wettelijke grondslag voor partneralimentatie is de lotsverbondenheid, die is ontstaan door het huwelijk (of geregistreerd partnerschap). Kort gezegd komt het erop neer dat een ex- partner, na de scheiding voor een bepaalde periode, in een gelijke mate van welvaart moet kunnen doorleven, zoals partijen tijdens het huwelijk hebben gedaan. Dit betekent dat wanneer u meer verdient dan uw ex-partner, u mogelijk een partneralimentatie moet betalen aan uw ex-partner, of vice versa.Overigens kan de lotsverbondenheid worden verbroken, onder andere door wangedrag van de partner. Uit de rechtspraak volgt dat dit niet vaak voor komt. Over dit onderwerp zullen wij nog een aparte blog publiceren.

Wanneer?

De wet geeft aan dat degene die recht kan hebben op partneralimentatie: de ex-echtgenoot of de ex-geregistreerd partner is, die niet voldoende inkomsten heeft om volledig  in zijn of haar eigen levensonderhoud te voorzien. In het geval partijen alleen hebben samengewoond en zij in hun samenlevingsovereenkomst geen afspraken hebben gemaakt over alimentatie, dan bestaat er dus geen verplichting om partneralimentatie te betalen na beëindiging van de relatie.

Let op, zelfs wanneer er wettelijk gezien wel recht kan zijn op partneralimentatie, dan nog is het betalen van partneralimentatie niet in alle gevallen verplicht. Zo wordt er eerst gekeken naar de behoefte (wat heeft iemand nodig?), behoeftigheid (wat kan iemand zelf verdienen?) en de draagkracht (wat kan iemand betalen?). Pas wanneer er wordt aangenomen dat de alimentatiegerechtigde behoefte heeft en behoeftig is en als is aangetoond dat de alimentatieplichtige draagkracht heeft, dan kan alimentatie worden vastgesteld.

Hoogte en duur partneralimentatie

Als er een verplichting tot het betalen van partneralimentatie is, dan is de volgende vraag voor welk bedrag en welke periode. Er is veel discussie over de hoogte en duur van partneralimentatie. Het uitgangspunt van de huidige wetgeving is dat wanneer het huwelijk langer dan vijf jaar heeft geduurd, of wanneer er voor of tijdens het huwelijk kinderen zijn geboren die tijdens de echtscheiding minderjarig zijn, de partneralimentatie voor een periode van 12 jaar betaald wordt. Steeds vaker zien wij echter dat deze termijn wordt verkort, indien hiervoor namens de alimentatieplichtige goede argumenten worden aangevoerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er tijdens het huwelijk (dat langer dan vijf jaar heeft geduurd) geen kinderen zijn geboren, of wanneer de kinderen al ouder zijn. Momenteel is er een wetsvoorstel  in behandeling bij de Tweede Kamer, waarmee de wettelijke termijn in veel gevallen  zal worden verkort. Dit wetsvoorstel is inmiddels al geruime tijd in behandeling en recentelijk weer  gewijzigd. Het is dus afwachten of dit wetsvoorstel uiteindelijk wordt aangenomen, en wat de uiteindelijke tekst zal zijn. Wij zullen u hier uiteraard van op de hoogte houden.

Partneralimentatie is een onderwerp waar wij bij Boeve Familierecht veel over adviseren en procederen. Wij zullen mede op die reden de komende tijd nog een aantal verdiepende blogs schrijven over dit onderwerp. U hoeft daar niet op te wachten als u nu al een vraag hebt. U kunt direct contact met ons opnemen.