Wil je advies of
meer informatie?
Neem contact
met ons op:

Gedoe over de meivakantie? Kom op tijd in actie!

Indien u met een kind naar het buitenland wilt reizen, betreft dit een gezagshandeling. De andere ouder met gezag moet om die reden altijd zijn of haar toestemming geven voor de reis naar het buitenland. Bij gescheiden ouders levert dit nogal eens discussie op en komt het voor dat de andere ouder geen toestemming geeft voor bijvoorbeeld een vakantie naar het buitenland. Komen de ouders er samen niet uit, dan bestaat er de mogelijkheid om aan de rechter vervangende toestemming te vragen om alsnog op vakantie te kunnen.

Proef Rechtbank Gelderland
Hoe meer ouders er voorafgaand aan de vakantie een geschil hebben over dit soort kwesties, hoe meer procedures er bij de rechtbank moeten worden behandeld. Gelet op de vaststaande data van de schoolvakanties, centreren deze procedures zich veelal in dezelfde periode. Om dit beter te kunnen stroomlijnen, loopt er bij de Rechtbank Gelderland een proef om voorafgaand aan de schoolvakanties vaste dagen in te plannen waarop dit soort zaken worden behandeld. Ook voor de aanstaande meivakantie is dit het geval. De data waarop de zogenaamde ‘vakantiekortgedingen’ worden behandeld, zijn als volgt:

Zutphen:
• Vrijdagochtend 12 april
• Vrijdagochtend 19 april
• Woensdagochtend 24 april

Arnhem:
• Woensdagochtend 10 april
• Dinsdagochtend 16 april
• Dinsdagochtend 23 april

Spoedeisend belang

In veel gevallen wordt pas in een vrij laat stadium duidelijk dat de andere ouder weigert toestemming te geven voor de aanstaande vakantie. In zo’n geval is er vaak geen tijd meer om een normale procedure te doorlopen, maar bestaat wel de mogelijkheid om een kort geding te starten. Voor een kort geding is echter wel vereist dat de eisende partij een spoedeisend belang heeft. Dit wordt door de rechter zeer strikt getoetst. Bestaat er geen spoedeisend belang bij de ingestelde vordering, dan wordt de vordering reeds om die reden al afgewezen.

Proceskostenveroordeling
Slechts in uitzonderlijke gevallen is het weigeren om toestemming te geven voor een vakantie naar het buitenland gerechtvaardigd. Bijvoorbeeld wanneer een ouder niet in staat is om voor zijn of haar kind te zorgen, wanneer er een gegronde vrees zou zijn voor kinderontvoering of wanneer een vakantie in strijd is met tussen ouders gemaakte afspraken over de zorgregeling. Ook kan het zijn dat een specifieke bestemming onveilig is. Doorgaans wordt een vakantie echter in het belang van het kind geacht en wordt door de rechtbank dus vervangende toestemming verleend om op vakantie te kunnen gaan. Indien een ouder op oneigenlijke gronden zijn of haar toestemming voor de vakantie weigert en het op een procedure bij de rechtbank aan komt, kan het zijn dat de rechtbank de weigerende ouder opdraagt om de proceskosten van de ander te betalen. Het is belangrijk zich dit goed te realiseren alvorens het op een procedure aan te laten komen.

Hulp nodig?
Lukt het niet om tot overeenstemming te komen over de naderende vakantie? De advocaten van Boeve Familierecht hebben de nodige ervaring met dit soort kwesties en helpen u graag verder. In ieder geval is het belangrijk om tijdig in actie te komen indien de naderende vakantie in het water dreigt te vallen. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij zijn te bereiken op 026 – 3823114 of via info@boevefamilierecht.nl.