Vervangende toestemming vakantie

De zomervakantie komt er weer aan. Dit brengt voor gescheiden ouders soms moeilijkheden met zich. Gescheiden ouders, die samen het gezag over hun minderjarige kinderen hebben, moeten namelijk toestemming geven aan de andere ouder, om samen met de kinderen naar het buitenland op vakantie te gaan. Maar wat gebeurt er als een van de ouders weigert toestemming te geven?

In zijn algemeenheid kan worden aangenomen dat het in het belang van een kind is om met zijn of haar ouder op vakantie te gaan. Maar, er zijn situaties denkbaar waarin er gerechtvaardigd geen toestemming verleend kan worden. Bijvoorbeeld wanneer een ouder niet in staat is om voor zijn of haar kind te zorgen, wanneer er een gegronde vrees zou zijn voor kinderontvoering of wanneer een vakantie in strijd is met tussen ouders gemaakte afspraken over de zorgregeling. Ook kan het zijn dat een specifieke bestemming onveilig is.

Het is niet verstandig om zonder de toestemming van de weigerende ouder op vakantie te gaan. Dit is immers in strijd met de rechten en verplichtingen rondom het gezamenlijk gezag. Bovendien loopt een ouder zonder toestemming het risico om aangehouden te worden door de douane, die kan vragen om het toestemmingsformulier van de andere ouder. Als dit niet getoond kan worden, kan de douane de vertrekkende ouder met het kind weigeren om het land te verlaten. Mocht u er in onderling overleg met uw ex-partner niet uit komen, dan heeft u de mogelijkheid om de kwestie voor te leggen aan de rechter. U kan de rechter in zo’n geval om vervangende toestemming vragen.

Op het moment dat de ene ouder met een kind op vakantie wil gaan, maar de andere ouder weigert hiervoor toestemming te geven, dan kan de ouder die op vakantie wil gaan bij de rechter om vervangende toestemming vragen. Als de rechter zijn vervangende toestemming verleent, vervangt de uitspraak van de rechter de toestemming van de weigerende ouder. De ouder die op vakantie wil gaan, zal dan moeten aanvoeren waarom de geplande vakantie in het belang van het kind is. De ouder die de toestemming weigert, zal daartegenover moeten aanvoeren waarom een weigering gerechtvaardigd is. De rechter zal vervolgens een afweging van alle betrokken belangen maken.

Wanneer u als ouder samen met uw kind een vakantie wil plannen, dan is het raadzaam om dit zo vroeg mogelijk met de andere ouder te bespreken. Komt u er samen niet uit, dan bestaat er dus de mogelijkheid om aan de rechtbank vervangende toestemming te vragen voor de beoogde vakantie. In veel gevallen zal het kort geding hiervoor de geëigende procedure zijn, gelet op het spoedeisend belang bij een beslissing van de rechtbank. Indien er nog voldoende tijd is, kan het verzoek ook via een zogenaamde bodemprocedure worden gedaan.

De advocaten van Boeve Familierecht hebben veel ervaring met dergelijke procedures en staan u graag bij. Voor advies of vragen kunt u contact opnemen via info@boevefamilierecht.nl of via 026-3823114.