Twijfels over de omvang van een nalatenschap?

Het komt helaas vaker voor. U bent erfgenaam in een nalatenschap van bijvoorbeeld een van uw ouders en u verkeert in de veronderstelling dat er nog een aardig saldo op de bankrekening van uw vader of moeder zou moeten staan. Na het overlijden blijkt dit saldo echter nagenoeg nihil te zijn.

Over een soortgelijke kwestie heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich recentelijk gebogen (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 juli 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:6061.) Het ging hier om de nalatenschap van een meneer op leeftijd, die na zijn overlijden vrijwel volledig uitgehold bleek te zijn. Erflater liet twee erfgenamen na. Eén van de erfgenamen beschikte over een volmacht voor onder andere de bankrekeningen van erflater en verzorgde tijdens de laatste jaren van het leven van erflater zijn financiën. Na het opvragen van de rekeningafschriften blijkt dat de erfgenaam met de volmacht grote opnames en betalingen ten behoeve van zichzelf heeft verricht. De mede-erfgenaam vraagt vervolgens naar aanleiding hiervan aan de erfgenaam met de volmacht om rekening en verantwoording af te leggen over de uitgaven en opnames van de bankrekeningen. De gemachtigde erfgenaam weigert dit te doen, waarna de mede-erfgenaam naar de rechter is gestapt. De rechter heeft de erfgenaam met de volmacht veroordeeld om rekening en verantwoording af te leggen vanaf het moment van ontstaan van de volmacht. In hoger beroep is deze uitspraak van de rechtbank in stand gebleven. De gemachtigde erfgenaam zal zich nu dus moeten gaan verantwoorden over de opnames en de uitgaven die hij heeft gedaan. Indien hij dit niet (of niet voldoende) doet, zou het gevolg kunnen zijn dat er tot de nalatenschap een vordering op de gemachtigde erfgenaam gaat behoren. Afhankelijk van de verrichte opnames en betalingen kan die vordering fors oplopen en kan het zo zijn dat de mede-erfgenaam toch nog recht heeft op enig bedrag uit de nalatenschap.

Verkeert u in een soortgelijke situatie? Dan raden wij u aan om deskundig advies in te winnen. De advocaten van Boeve Familierecht kunnen u hierin bijstaan. Voor vragen over dit onderwerp of andere erfrechtkwesties, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via 026-3823114 of info@boevefamilierecht.nl.