Verhuizen met kinderen na scheiding

 

Indien beide ouders met het gezag over de kinderen zijn belast moet de ouder die met de kinderen wil verhuizen toestemming van de andere

ouder verkrijgen, zo heeft de Hoge Raad al meerdere malen bepaald. Geeft de ouder die om toestemming is gevraagd, deze niet, dan kan er door de ouder die wil verhuizen bij de rechter om vervangende toestemming worden gevraagd. De rechter zal hierbij een belangenafweging maken en met alle relevante omstandigheden van het geval rekening houden.

Read More