Scheiden als ondernemer

Indien u als ondernemer in scheiding ligt, wilt u dat u – net als in zakelijke geschillen – zoveel mogelijk ontzorgd wordt en dat de continuïteit van uw onderneming niet in gevaar komt. U heeft dus behoefte aan een advocaat/mediator met expertise op financieel en fiscaal gebied, maar ook met gevoel voor de materie. Anne-Dien kan door haar achtergrond en ondernemingsrechtelijke opleiding, in combinatie met haar specialistische familierechtelijke kennis, uitstekend de toegevoegde waarde leveren die u nodig heeft, ook op de snijvlakken van de diverse onderwerpen.