Kinderalimentatie

Wanneer ouders uit elkaar gaan, zullen er afspraken gemaakt moeten worden over de kosten van de kinderen. De wet regelt dat beide juridische ouders onderhoudsplichtig voor het kind zijn. In sommige gevallen kan ook de verwekker van het kind, zonder dat hij officieel juridisch ouder is, onderhoudsplichtig zijn voor het kind.

Ter bepaling van de hoogte van de kinderalimentatie wordt eerst gekeken naar de behoefte van de kinderen en vervolgens naar de draagkracht van de ouders. De behoefte is (kort gezegd) een optelsom van alle kosten van de kinderen. Dit is inmiddels door de rechtspraak gestandaardiseerd. Er zijn tabellen voorhanden waaruit valt op te maken wat een gemiddeld gezin uitgeeft aan kinderen van een bepaalde leeftijd.

Kinderalimentatie dient te worden voldaan totdat de kinderen 18 jaar zijn. Daarna blijft er een voortgezette onderhoudsplicht bestaan totdat het kind 21 jaar wordt. Vanaf het moment dat een kind 18 jaar is geworden, kan de bijdrage rechtstreeks aan het kind worden overgemaakt. Het is ook mogelijk om daarover in onderling overleg andere afspraken te maken. Zo is het gebruikelijk dat de bijdrage aan de verzorgende ouder wordt voldaan zolang een kind nog thuis woont. Kinderalimentatie wordt jaarlijks verhoogd met de wettelijke indexering.
Niet alleen ten tijde van het verbreken van de relatie kan de hoogte van de kinderalimentatie een discussiepunt vormen. Het is namelijk mogelijk om de alimentatie later te wijzigen indien er een rechtens relevante wijziging optreedt ten opzichte van de situatie waarvan is uitgegaan ten tijde van het afspreken van de hoogte van de alimentatie. Daarnaast kan de kinderalimentatie ook nog gewijzigd worden indien later blijkt dat van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan, waardoor de alimentatie niet aan de wettelijke maatstaven voldoet of omdat de wettelijke maatstaven anderszins zijn miskend.

Voor het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie is niet per se een gerechtelijke procedure vereist. Ouders kunnen dit ook onderling afspreken en in een schriftelijke overeenkomst vastleggen. Wel is het altijd raadzaam om u hierbij door een deskundige te laten adviseren. Wanneer de ouders er samen niet uitkomen, kan de hoogte van de kinderalimentatie aan de rechter worden voorgelegd. Voor een dergelijke procedure is wel altijd een advocaat vereist.