Ik wil scheiden. En nu?

September is traditioneel de drukste maand van het jaar als het gaat om echtscheidingen. De specialisatievereniging van scheidingsadvocaten wijst dan ook elk jaar een vrijdag in september aan als ‘Dag van de Scheiding’. Vandaag is die dag. Bij ons staat echter elke dag van het jaar in het teken van scheiden. Voor u hopelijk niet. Mocht u echter besluiten te gaan scheiden, dan leest u hieronder welke zaken u in ieder geval dient te regelen. Uiteraard helpen wij u daar graag bij, elke dag van het jaar.

Uw partner vertellen dat u wilt scheiden

De eerste stap, maar misschien wel de moeilijkste stap van een scheiding, is uw partner vertellen dat u wilt scheiden. Dit wordt ook wel de scheidingsmelding genoemd. Hoe moeilijk het ook is, met elkaar praten en uw partner de ruimte geven om te reageren is een goede eerste zet. Belangrijk is te beseffen dat u wellicht al langere tijd nagedacht heeft over deze beslissing en al tijd hebt gehad om aan het idee te wennen. Het kan even duren voordat uw ex-partner de beslissing accepteert.

Wat moet ik regelen?

Bij het regelen van een echtscheiding komt heel veel kijken. Er spelen vragen als: hoe verdelen we de zorg voor de kinderen? Hoe ziet mijn inkomens- en woonsituatie er na de scheiding uit? Hoe verdelen we de bezittingen en gaan we om met schulden? En wat gebeurt er met mijn pensioen? Reële vragen, die voor een belangrijke mate bepalen hoe uw toekomst eruit ziet. Kort wordt ingegaan op de eerste zaken die u kunt regelen met betrekking tot deze vragen.

Kinderen

Als er minderjarige kinderen bij de scheiding betrokken zijn, dan is het maken van afspraken hierover heel belangrijk. Gelukkig proberen de meeste mensen ervoor te zorgen dat de kinderen zo min mogelijk last hebben van de scheiding. In de praktijk is het echter soms best lastig om goede afspraken te maken en de kinderen altijd op de eerste plaats te blijven zetten. Wat in de beginfase van de scheiding belangrijk is, is dat ouders samen aan de kinderen goed uitleggen dat de beslissing om te gaan scheiden niet betekent dat de ouders niet meer van de kinderen houden. Het heeft sterk de voorkeur de kinderen gezamenlijk te melden dat u uit elkaar gaat. Ook is het wenselijk dat de school van de kinderen wordt geïnformeerd. De impact van een scheiding op het leven van kinderen wordt voor het allergrootste deel bepaald door de wijze waarop de ouders er mee omgaan.

Verdelen van uw bezittingen en afspraken over eventuele schulden

Bij een echtscheiding verdeelt u de bezittingen en wordt afgesproken hoe wordt omgegaan met eventuele schulden. Hoe dit gebeurt hangt af van de vraag of er huwelijkse voorwaarden zijn, en zo ja, wat hierin staat opgenomen. Een compleet overzicht van alle bezittingen en schulden van u en uw partner is daarbij onmiskenbaar. Als het lukt, is het prettig om gezamenlijk de inboedel te verdelen. Voor de overige afwikkeling van het vermogen en de eventuele schulden, is het raadzaam om contact op te nemen met een mediator of advocaat. Deze zal u ook in eerste instantie vragen om de informatie aan te leveren over wat er aan vermogen aanwezig is en waarover afspraken moet worden gemaakt.

Hoe zit mijn inkomenssituatie er na de scheiding uit?

Samenleven is goedkoper dan een eenpersoonshuishouden. Per saldo blijft er van het (gezamenlijk) inkomen dus per maand minder over. Dit betekent dat het goed is te kijken wat hiervan de gevolgen zijn. Kunt u na de echtscheiding nog rondkomen? Kan uw ex-partner nog rondkomen? Hoe worden de kosten voor de kinderen verdeeld? Hoe moet dat met een eventueel huis dat nog niet verkocht is? En later? Hoe zit dat met mijn pensioen?

Het is verstandig alvast na te denken over deze situatie en uw vragen hierover neer te leggen bij uw mediator of advocaat. Deze kan u bijvoorbeeld informeren over kinder- en partneralimentatie. Uiteraard zal deze de inkomensgegevens van u en uw partner. Verder is het ook handig op www.mijnpensioenoverzicht.nl vast een uitdraai te maken van uw pensioengegevens.

 

Het is veel… 

Zoals u leest, moet er veel geregeld worden bij een echtscheiding. De meeste mensen ervaren een scheiding als een pittige periode. Goede begeleiding kan daarbij heel veel helpen. Onze advocaten en mediators helpen u graag door deze periode heen.

Heeft u meer vragen over het scheiden? Neem gerust contact op met een van onze advocaten! U hoeft hier niet mee te wachten tot de volgende Dag van de Scheiding.

 

Tel: 026-3823114

info@boevefamilierecht.nl

barst