De invloed van het coronavirus op alimentatie

Eerder schreven wij al een blog over de invloed die het coronavirus mogelijk kan hebben op gescheiden ouders en hun kinderen met betrekking tot de zorgregeling. Intussen duurt de situatie langer voort en kunnen wij ons goed voorstellen dat het coronavirus invloed kan hebben op uw financiële situatie, vooral als u ondernemer bent. Daarom leggen wij graag uit wat voor gevolgen (de economische gevolgen van) het coronavirus heeft voor alimentatieverplichtingen.

Allereerst geldt, dat lopende alimentatieverplichtingen in beginsel van kracht blijven tot dat er in gezamenlijk overleg nieuwe afspraken zijn gemaakt of de alimentatie officieel door de rechter is gewijzigd. Wij adviseren daarom ook om – zodra het inkomen substantieel daalt en u op korte termijn geen herstel verwacht – zo snel mogelijk hierover contact op te nemen met uw ex-partner en hierover te overleggen. Indien het niet lukt om in onderling overleg afspraken te maken, dan is het raadzaam om zo spoedig mogelijk een verzoek tot wijziging van de alimentatie door een advocaat in te laten dienen bij de rechtbank, omdat de rechters de alimentatie vaak wijzigen per datum indiening van het verzoekschrift. Kortom, wanneer u langer wacht loopt u het risico dat u zich niet kunt beroepen op een wijziging met terugwerkende kracht. In het geval de nood heel hoog is, kan daarnaast eventueel een executiegeschil worden gestart, wanneer de eerder afgesproken of opgelegde alimentatie niet meer betaald kan worden, maar de alimentatiegerechtigde toch tot incassering overgaat ondanks het feit dat er een procedure tot wijziging is gestart bij de rechtbank. Het valt immers  – gezien de huidige situatie – niet te verwachten dat u na indiening van het wijzigingsverzoek spoedig een uitspraak van de rechtbank zult krijgen. Een executiegeschil zal wel met spoed worden behandeld, waarbij de zitting die normaal bij de rechtbank plaats vindt, via telehoren (telefonisch) wordt gehouden. Hierbij geldt wel dat het weggevallen inkomen op zichzelf niet voldoende is om via een executiegeschil de alimentatie op te schorten. Daarvoor zal onder meer een acute financiële noodsituatie gesteld en onderbouwd moeten worden.

Natuurlijk kan niemand op dit moment al precies voorspellen wat de invloed op het inkomen op de langere termijn zal zijn. Voor een ondernemer bijvoorbeeld zal een daling van het inkomen al sneller zichtbaar zijn dan voor iemand in loondienst. Wat ook een rol speelt, is of de terugval in het inkomen van tijdelijke aard is of structureel zal zijn. Het hangt daarom van de concrete omstandigheden van het geval af of de invloed van het coronavirus daadwerkelijk een wijziging van de alimentatie rechtvaardigt.

In alle gevallen raden wij aan om – al dan niet onder begeleiding van een advocaat –  met uw ex-partner in overleg te treden over een (tijdelijke) wijziging van de alimentatie. Zet daarbij als alimentatiebetaler niet meteen in op het volledig en definitief stopzetten van de alimentatie, maar kijk wat u concreet kunt missen. In ieder geval is het niet raadzaam om de alimentatie zonder overleg uit eigen beweging stop te zetten. Als de alimentatieverplichting vastligt in een beschikking van de rechtbank, heeft uw ex-partner namelijk de mogelijkheid om het LBIO of een deurwaarder in te schakelen en zal de alimentatie alsnog worden geïnd.

Indien u hulp nodig heeft bij het wijzigen van de alimentatie, staan de advocaten van Boeve Familierecht voor u klaar. Zij kunnen als mediator optreden indien u en uw ex-partner wel samen in gesprek willen, maar begeleiding en advies nodig hebben van een professional. Weigert uw ex-partner in gesprek te gaan, dan kunnen onze advocaten u uiteraard ook eenzijdig bijstaan. Wij bieden momenteel ook gesprekken op afstand aan, door middel van bijvoorbeeld Skype of Facetime. Dit kan tevens buiten kantooruren plaatsvinden. U kunt contact met ons opnemen via info@boevefamilierecht.nl of 026-3823114 (tijdens kantooruren) of 06-51462202 (buiten kantooruren).