DAG VAN DE EGTSGIJDING

Aankomende vrijdag, 8 september, is de Internationale Dag van de Alfabetisering. Laaggeletterdheid is een omvangrijk probleem in Nederland.  Dit probleem kreeg tot voor kort weinig aandacht. Gelukkig is er een verbetering zichtbaar en worden er veel initiatieven ontplooid om laaggeletterdheid aan te pakken in Nederland.  Heel fijn, want 10% van de Nederlandse bevolking heeft hiermee te kampen.

De Internationale dag van de Alfabetisering valt dit jaar toevalligerwijs samen met de Dag van de Scheiding, een initiatief van de specialisatievereniging van echtscheidingsadvocaten, vFas.

Problemen rondom Alfabetisering kunnen wij, als Boeve Familierecht, niet verhelpen. We kunnen er slechts aandacht voor vragen. Onze kwaliteiten liggen elders en wij geloven in: doen waar je goed in bent.

Heeft u vragen over uw (op handen zijnde) echtscheiding, of daaraan gerelateerde zaken als omgang, alimentatie of afwikkeling huwelijksvoorwaarden, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Uiteraard kunt u ons benaderen op de Dag van de Scheiding, maar ook op andere dagen bent u van harte welkom om telefonisch of middels een informatief gesprek uw situatie voor te leggen en kijken wij graag of we u kunnen bijstaan.

Denkt u volgende week vrijdag 8 september vooral aan de laaggeletterden in Nederland? Op www.lezenenschrijven.nl kunt u zien hoe u een steentje kunt bijdragen.