Coronavirus COVID-19

Ook bij Boeve Familierecht volgen wij het nieuws rondom de verspreiding van het coronavirus op de voet. Op dit moment kunnen wij onze werkzaamhede nog relatief onbelemmerd uitvoeren, maar op de achtergrond zijn we al wel bezig met het treffen van voorzorgsmaatregelen mochten we ook in Nederland met een “lock down” geconfronteerd worden. Wij zorgen ervoor dat we ook in die tijden, uw belangen kunnen blijven behartigen. Uiteraard houden wij de adviezen van het RIVM en andere overheidsinstanties goed in de gaten en zullen deze adviezen door ons altijd worden opgevolgd.

Wij geven er de voorkeur aan op dit moment – indien dit niet echt noodzakelijk is – direct contact met cliënten en andere partijen waar mogelijk te vermijden, zodat we hiermee in ieder geval ons steentje bijdragen, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Wij bieden u om deze reden dan ook de mogelijkheid om door middel van Skype of Facetime met ons in gesprek te gaan, indien u daaraan de voorkeur geeft boven telefonisch overleg. Voelt u deze behoefte, schroom niet ons dat te laten weten, wij beschikken over de meest moderne communicatiemiddelen.

Voor de goede orde merken we voor bestaande cliënten op, dat reeds geplande zittingen/mondelinge behandelingen op de rechtbank of bij het gerechtshof in de periode tot en met 5 april a.s., worden uitgesteld tenzij de zaak dermate spoedeisend is dat het geen uitstel kan dulden. Uw behandelend advocaat neemt hierover contact met u op.

Boeve Familierecht zal er alles aan doen om zo goed mogelijk zorg te blijven dragen voor adequate  juridische dienstverlening en zal ook nog steeds nieuwe zaken aannemen. Heeft u dus vragen omtrent een familierechtelijk geschil neem gerust contact met ons op via info@boevefamilierecht.nl of 026-3823114.