Partneralimentatie en het niet-wijzigingsbeding: realiseert u zich wat u afspreekt?

Partneralimentatie en het niet-wijzigingsbeding: realiseert u zich wat u afspreekt?

 

In de dagelijkse praktijk kom ik geregeld tegen dat in een echtscheidingsconvenant tussen partijen een zogenaamd niet-wijzigingsbeding ten aanzien van de partneralimentatie is opgenomen. Eén en ander houdt in dat in beginsel wijziging van de partneralimentatie door de rechter niet mogelijk is. Om een dergelijk beding rechtsgeldig overeen te komen, moet het beding aan drie voorwaarden voldoen. Zo moet het schriftelijk zijn vastgelegd. De inhoud van het beding mag niet voor eerdere uitleg vatbaar zijn. En tot slot dient binnen drie maanden na het overeengekomen beding het verzoekschrift tot echtscheiding te zijn ingediend.

Read More

Draagmoederschap, wensouders en de rechten van het kind

Voor vrouwen die zelf niet in staat zijn zwanger te worden of een zwangerschap uit te dragen, kan het draagmoederschap een oplossing zijn. Het paar dat een kind wenst (de wensouders), kan een draagmoeder zoeken die bereid is het kind voor hen te dragen. In de meeste gevallen komt een dergelijke zwangerschap tot stand door

inseminatie van het sperma van de wensvader in de draagmoeder, IVF is echter ook een optie. Aangezien het in veel gevallen lastig is iemand bereid te vinden als draagmoeder op te treden, wordt geregeld uitgeweken naar het buitenland.

Read More