Scheiden, kan het goedkoper? Vier praktische tips

Scheiden is voor veel mensen een pijnlijk en emotioneel zwaar proces. Daarnaast kost het geld, terwijl mensen er door een scheiding financieel veelal op achteruit gaan. Alleen wonen en leven is nu eenmaal duurder per persoon dan samenleven. Een terechte vraag die ik vrijwel elke scheiding hoor is; ‘Hoe kan ik zorgen dat mijn scheiding niet te veel geld kost?’ Ik zette vier praktische tips op een rij.

 

Tip 1. Advocaat of mediator? Maak de keuze die bij uw situatie past.

Scheiden kan via een mediator (samen naar 1 persoon) of via een advocaat. Scheiden via een mediator is in gevallen dat u samen goede afspraken kunt maken, goedkoper. Een mediator is niet in alle gevallen goedkoper. Zeker als de financiële belangen én de verschillen van inzicht groot zijn, kan het soms efficiënter zijn ieder apart een advocaat te nemen en zo goed geïnformeerd te onderhandelen en indien nodig te procederen. Twijfelt u wat bij uw situatie het beste past? Bel dan gerust even en leg de situatie kort uit. Ons kantoor heeft advocaten die u bijstaan in procedures en advocaten die als mediator optreden.  We kennen de opties dus goed en kunnen u adviseren. Kijk voor deze beslissing ook even naar tip 4.

 

Tip 2. Online of via een (gespecialiseerd) kantoor? Kies voor maatwerk en kwaliteit

Ook scheiden kan tegenwoordig via internet. Scheidingsadviseurs, -makelaars, -deskundigen, ze bieden voor een zeer laag bedrag een pakket aan om online te scheiden via ‘tools’ en ‘modules’. Los van de vraag hoe er wordt omgegaan met de gegevens bij deze online diensten, zetten wij ook onze vraagtekens bij het proces. Elke echtscheiding is anders en ook elk huishouden en elke relatie steekt anders in elkaar. Maatwerk is belangrijk, het gaat om ieders toekomst. Daarnaast ziet ons kantoor door de opkomst van dergelijke diensten steeds vaker convenanten gegenereerd door dergelijke aanbieders die aan alle kanten rammelen en zijn er dan vaak procedures nodig om een en ander te herstellen. We weten niet hoe vaak het wel ‘goed’ gaat, maar in de gevallen dat het niet goed geregeld wordt, is goedkoop dan behoorlijke duurkoop. Ons advies is dan ook om goed geïnformeerd te scheiden en te zorgen dat u weet wat uw rechten en plichten zijn. Wij helpen daar graag bij.

 

Tip 3. Doe veel zelf!

Een advocaat of mediator kost geld. Veelal wordt gewerkt op uurbasis (hoewel u bij ons ook in bepaalde gevallen voor een all-in prijs terecht kunt). Alles wat u zelf kunt doen, scheelt. Allereerst is het handig de papieren die worden opgevraagd in een vroegtijdig stadium aan de advocaat of mediator te verstrekken. Daarnaast kunt u in het geval er kinderen bij de scheiding betrokken zijn, vast kijken of u samen met uw ex-partner afspraken kunt maken over de zorgregeling en andere zaken voor het ouderschapsplan. Ook de inboedel kunt u gezamenlijk verdelen door per kamer een lijst te maken en af te spreken wie wat wil hebben. Indien er sprake is van bezittingen waarvan de waarde van belang is (zoals een auto, een huis, een onderneming) dan kan het raadzaam zijn hiervan vast de waarde op te vragen. Ook het maken van een budgetplan voor de toekomst (na de scheiding) is raadzaam. Uw advocaat of mediator kan u aangeven wat u zelf kunt doen en hier praktische tips bij geven. Dit scheelt vaak niet alleen geld, maar ook tijd.

 

Tip 4. Neem alleen goede adviezen aan.

Alleen goede adviezen aannemen lijkt een open deur, maar in de praktijk blijkt dit lastig. Iedereen kent wel iemand die gescheiden is en iedereen wil graag helpen. Hoewel vrijwel altijd goedbedoeld, werkt het vaak averechts. Elke scheiding is anders, net zoals elke relatie anders is. Een buurman die adviseert; ‘Zorg dat je het huis krijgt’ weet niet hoeveel hypotheek er op de woning rust en hoe het verdere financiële plaatje eruit ziet. Een zus die zegt ‘één weekend in de veertien dagen is meer dan genoeg voor de kinderen om naar hun vader te gaan’ heeft vaak geen idee wat dit daadwerkelijk voor jullie kinderen zou betekenen. Veel beter kun je mensen vragen je te helpen met praktische zaken of er simpelweg als steun voor je te zijn. Voor jezelf kun je het beste bepalen wat voor jou (en eventueel betrokken kinderen) belangrijk is voor de toekomst. Dit kun je vervolgens bij de advocaat of mediator aangeven, zodat dit meegenomen wordt in het proces van scheiden. Dit scheelt veel geld, omdat het in de praktijk vaak leidt tot een snellere oplossing zonder onnodige juridische strijd.

 

Zoals aangegeven; elke situatie is anders. De advocaten van Boeve Familierecht & Mediation hebben in de loop der jaren talloze scheidingen van dichtbij meegemaakt. Van heel harmonieuze mediations tot (een enkele keer) een ernstige vechtscheiding. Ga je scheiden of heb je vragen over scheiden, neem gerust vrijblijvend contact met ons op telefoonnummer 026-3823114 of mail naar info@boevefamilierecht.nl.

DAG VAN DE EGTSGIJDING

Aankomende vrijdag, 8 september, is de Internationale Dag van de Alfabetisering. Laaggeletterdheid is een omvangrijk probleem in Nederland.  Dit probleem kreeg tot voor kort weinig aandacht. Gelukkig is er een verbetering zichtbaar en worden er veel initiatieven ontplooid om laaggeletterdheid aan te pakken in Nederland.  Heel fijn, want 10% van de Nederlandse bevolking heeft hiermee te kampen.

De Internationale dag van de Alfabetisering valt dit jaar toevalligerwijs samen met de Dag van de Scheiding, een initiatief van de specialisatievereniging van echtscheidingsadvocaten, vFas.

Problemen rondom Alfabetisering kunnen wij, als Boeve Familierecht, niet verhelpen. We kunnen er slechts aandacht voor vragen. Onze kwaliteiten liggen elders en wij geloven in: doen waar je goed in bent.

Heeft u vragen over uw (op handen zijnde) echtscheiding, of daaraan gerelateerde zaken als omgang, alimentatie of afwikkeling huwelijksvoorwaarden, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Uiteraard kunt u ons benaderen op de Dag van de Scheiding, maar ook op andere dagen bent u van harte welkom om telefonisch of middels een informatief gesprek uw situatie voor te leggen en kijken wij graag of we u kunnen bijstaan.

Denkt u volgende week vrijdag 8 september vooral aan de laaggeletterden in Nederland? Op www.lezenenschrijven.nl kunt u zien hoe u een steentje kunt bijdragen.

Het team van Boeve Familierecht breidt zich opnieuw uit!

Familierecht & Mediation heeft advocaat Marline Koetze toegevoegd aan het team.

Marline is een gespecialiseerd familierechtadvocaat. Voordat zij de overstap maakte naar Boeve Familierecht, was zij werkzaam bij een van de grootste familierechtkantoren van Nederland.
Zij heeft ervaring in het adviseren, onderhandelen en procederen in alle facetten van het familierecht. Zij omschrijft zichzelf als toegankelijk, doelgericht en realistisch in haar communicatie en advisering.

Om kennis te maken met Marline, kunt u haar bereiken op het nummer 06-82752859 of via koetze@boevefamilierecht.nl.

 

Foto AD-SD-MKBoeve

Openingstijden bijzondere dagen

Boeve Familierecht is op Goede Vrijdag (14 april 2017), tweede Paasdag (17 april 2017), Hemelvaartsdag (25 mei 2017), de dag na Hemelvaartsdag (26 mei 2017) en tweede Pinksterdag (5 juni 2017) gesloten.

Onze reguliere openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 17.30 uur.

 

Verplichte verkoop niet gemeenschappelijke woning na einde affectieve relatie

Recent heeft de Rechtbank Overijssel een interessant vonnis (ECLI:NL:RBOVE:2016:4004) gewezen met betrekking tot de verkoop van een niet-gezamenlijke woning. Ons kantoor heeft in deze zaak namens de man opgetreden. Het betrof een kwestie waarbij partijen gedurende een aantal jaren een affectieve relatie hebben gehad. Tussen partijen was een samenlevingsovereenkomst aangegaan. Tijdens deze relatie woonden partijen samen in een woning op naam van de vrouw. Aanvankelijk was sprake van een hypothecaire geldlening die door de vrouw was aangegaan, maar in verband met een verhoging van de hypothecaire geldlening zijn de leningsvoorwaarden gewijzigd en werden beide partijen hoofdelijk aansprakelijk. Kortom, de woning staat alleen op naam van de vrouw en partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de hypothecaire geldlening.

Partijen zijn in 2009 uit een gegaan. De vrouw bleef wonen in voormalig gezamenlijk bewoonde woning en de hypothecaire geldlening bleef ongewijzigd op naam van beide partijen. Voor de man had dit tot gevolg dat hij geen hypothecaire geldlening kon aangaan voor aankoop van een eigen woning. Daarnaast zou de bank niet akkoord gaan met ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de man, nu de vrouw arbeidsongeschikt was geworden en zij thans enkel een WIA-uitkering ontving. Het gevolg hiervan was dat de man ‘vast’ zat, immers hij kon geen verdeling vragen van de woning, want hij was geen eigenaar, en daarnaast kon hij zich ook niet losmaken van de hypothecaire geldlening.

Het tussen partijen geldende samenlevingscontract bevatte geen expliciete bepaling(en) over (verplichte) verkoop van de betreffende woning indien ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid niet zou slagen. Wel was er in het samenlevingscontract een passage opgenomen over afrekening bij einde van de samenlevingsovereenkomst die verband hield met de over- dan wel onderwaarde van de woning.
In deze voor de man zeer ongewenste situatie heeft de Rechtbank geoordeeld dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid sprake is van een onaanvaardbare situatie.
Voor de Rechtbank was dit het beslissende criterium om de vrouw te verplichten tot verkoop over te gaan van de betreffende woning met verplichte inschakeling van een door de Rechtbank bepaalde verkoopmakelaar, welke veroordeling vervalt mocht de bank binnen twee maanden na het gewezen vonnis alsnog de man ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Het bijzondere aan deze uitspraak is dat in het geval een woning en een hypothecaire geldlening op naam van beide partijen staat, hetgeen wordt aangemerkt als een eenvoudige gemeenschap, een van partijen altijd de rechter kan verzoeken de woning ‘te verdelen’. Iemand kan immers niet verplicht worden deelgenoot te blijven in een eenvoudige gemeenschap. Omdat partijen hier enkel gezamenlijk schuldenaar waren met betrekking tot de hypothecaire geldlening en de man niet in enige juridische verhouding tot de woning stond, kon de Rechtbank niet op grond van een ‘gewone’ verdelingsprocedure de kwestie oplossen, maar is aansluiting gezocht bij de beginselen van redelijkheid en billijkheid die de contractuele relatie van partijen beheersen.

Heeft u vragen over een vergelijkbare kwestie? Bel geheel vrijblijvend met een van onze advocaten: 026-3823114

Het team van Boeve Familierecht breidt zich uit!

Het team van Boeve Familierecht & Mediation is uitgebreid met Sietske Diepeveen.

Sietske is een ervaren familierechtadvocaat en aangesloten bij de vereniging van familierechtadvocaten en scheidingsbemiddelaars.
Na een aantal jaren met plezier te hebben gewerkt bij een middelgroot kantoor in Zutphen, heeft Sietske besloten de overstap te maken naar Boeve Familierecht om zich nog meer te kunnen focussen op het familierecht. Sietske is een aanpakker en behartigt met een positieve kritische blik de belangen van haar cliënten.

Wilt u kennis komen maken met Sietske, dat kan! Bel 026-3823114 of mail diepeveen@boevefamilierecht.nl

Indexeringscijfer alimentatie bekend!

Tenzij een en ander bij convenant of (vaststellings)overeenkomst is uitgesloten, dienen zowel de kinder- als partneralimentatie per 1 januari 2017 met 2,1% te worden verhoogd, zo heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie bekend gemaakt.

Heeft u vragen over de indexering, of anderzins vragen over alimentatie? Neem gerust contact met ons op.

Huwelijkse voorwaarden èn borrelpraat!

Zo ongeveer op elke verjaardag en bij elke borrel wordt het onderwerp aangesneden als men hoort dat je familierecht advocaat bent; huwelijkse voorwaarden. Iedereen heeft er wel een mening over. En erg vaak wordt er ‘stoer’ verkondigd dat iemand huwelijkse voorwaarden heeft, want je zou alles maar moeten delen in het geval het mis gaat. Hierna zal worden uitgelegd waarom deze conclusie in praktijk te snel wordt getrokken.

Gemeenschap van goederen
Alvorens in te gaan op het onderwerp huwelijkse voorwaarden, eerst even een uitstapje naar de gemeenschap van goederen. In veel gevallen willen mensen toch echt niet alles delen in het geval sprake is van een echtscheiding. Op dit moment is het zo dat wanneer er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt voorafgaand of tijdens het huwelijk, sprake is van een algehele gemeenschap van goederen (op de eventuele wetsvoorstellen met betrekking tot dit onderwerp zal niet worden ingegaan). Vanaf het moment dat partijen zonder huwelijkse voorwaarden gaan trouwen, worden door de gemeenschap van goederen alle vermogensbestanddelen en schulden van beide partijen ‘opgezogen’. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld een schenking of erfenis onder uitsluitingsclausule of bijvoorbeeld een letselschade uitkering die is verknocht. Al het overige valt in beginsel in de gemeenschap van goederen.

In het geval mensen gaan scheiden en er is sprake van een gemeenschap van goederen, dan dienen partijen in beginsel alle aanwezige vermogensbestanddelen bij helfte te delen. Voor wat betreft schulden geldt dat partijen in beginsel elk voor de helft draagplichtig zijn. Men zou dit kunnen voorkomen door huwelijkse voorwaarden te laten opmaken.

Huwelijkse voorwaarden
Huwelijkse voorwaarden kunnen wat inhoud betreft erg van elkaar afwijken. Daarom is de conclusie dat als men huwelijkse voorwaarden heeft bij echtscheiding niets hoeft te worden afgerekend, veel te snel getrokken. Verschillende vormen van huwelijkse voorwaarden worden hierna besproken.

Koude uitsluiting
Wanneer partijen trouwen onder huwelijkse voorwaarden met koude uitsluiting, blijft al het vermogen gescheiden, evenals de schulden. Partijen hebben tijdens het huwelijk enkel een onderhoudsverplichting jegens elkaar op grond van de wet.

Beperkte gemeenschap
Een andere vorm van huwelijkse voorwaarden is de beperkte gemeenschap. Partijen kunnen overeenkomen dat bepaalde goederen gemeenschappelijk worden. Zo kan er bijvoorbeeld een beperkte gemeenschap van woonhuis en inboedel worden overeengekomen in de huwelijkse voorwaarden. Dit houdt in dat, ongeacht van wie de woning of inboedel is, deze woning en de inboedel gemeenschappelijk is. Indien partijen uit elkaar gaan, dient de beperkte gemeenschap te worden gedeeld.

Een andere vorm van een beperkte gemeenschap kan zijn de gemeenschap van vruchten en inkomsten. Alles wat partijen gedurende het huwelijk ontvangen wordt dan geacht gezamenlijk te zijn, maar bijvoorbeeld het spaargeld dat voor het huwelijk is opgebouwd maar waar tijdens het huwelijk rente over wordt ontvangen, valt er dan buiten, terwijl de rente wel geacht wordt gezamenlijk te zijn.

Verrekenbedingen
Dan zijn er nog de verrekenbedingen, het periodiek verrekenbeding en het finaal verrekenbeding. In huwelijkse voorwaarden met een koude uitsluiting (maar ook in andere vormen) kan een periodiek verrekenbeding voor overgespaarde inkomsten worden opgenomen. Dit houdt in dat in principe alle vermogensbestanddelen gescheiden blijven, maar dat partijen aan het einde van het jaar over en weer de helft van hun inkomsten na aftrek van de kosten van de huishouding, delen.

In de praktijk zijn er maar weinig echtparen met een periodiek verrekenbeding die daadwerkelijk jaarlijks met elkaar afrekenen. Dit heeft echter grote gevolgen in het geval partijen gaat scheiden. De wet zegt in beginsel namelijk in artikel 1:141 lid 3 BW dat wanneer echtgenoten niet hebben voldaan aan de jaarlijkse verrekening er een vermoeden bestaat dat al het aanwezige vermogen van partijen gevormd is door hetgeen verrekend had moeten worden. Indien dat vermoeden niet kan worden weerlegd, moet alsnog alles dat aanwezig is worden verrekend op 50/50 basis. Men spreekt hier van verrekening en niet van verdeling.

Finaal verrekenbeding
Ook wordt in de praktijk in veel huwelijkse voorwaarden een finaal verrekenbeding opgenomen (al dan niet in combinatie met een periodiek verrekenbeding). Een finaal verrekenbeding is een bepaling in de huwelijkse voorwaarden waarin partijen afspreken dat in het geval ze overlijden of scheiden, er wordt afgerekend alsof ze in gemeenschap van goederen gehuwd waren. In veel gevallen wordt overeengekomen dat alles wat door erfrecht of schenking is verkregen, in het geval van een echtscheiding sprake is, daarbuiten valt.

Finale verrekening houdt dus in dat partijen in het geval van een echtscheiding een overzicht maken van al het aanwezige vermogen en alle aanwezige schulden. Indien er meer vermogen van de ene partner staat, is hij gehouden de andere partner financieel te compenseren, zodat partijen elk op hetzelfde niveau uitkomen.

Conclusie
Zoals gezegd, zijn de huwelijkse voorwaarden een onderwerp voor borrelpraat en dient per akte te worden bezien in hoeverre er bij echtscheiding iets verdeeld of verrekend moet worden. Lees de huwelijkse voorwaarden dus goed door, alvorens je je ‘veilig’ kunt wanen in het geval van een echtscheiding, al snappen wij best dat huwelijkse voorwaarden doorgaans zo leesbaar nog niet zijn.

Mocht u in een echtscheidingssituatie zitten, zijn huwelijkse voorwaarden van toepassing en vindt u het lastig de inhoud van de huwelijkse voorwaarden te doorgronden, neem dan gerust contact op met een van onze advocaten voor een check. Vanzelfsprekend kunt u ook contact met ons opnemen als er geen huwelijkse voorwaarden van toepassing zijn, maar u tot een echtscheiding wenst te komen.

Ongehuwd en kinderen: hoe zit het juridisch?

Indien een man en een vrouw ongehuwd samenwonen en zij krijgen samen kinderen, dan geeft deze situatie een aantal verschillen ten opzichte van de situatie van gehuwden (lees telkens ook: geregistreerde partners) die kinderen krijgen. Deze verschillen en de bijbehorende begrippen zal ik hierna toelichten. Ik heb me met het oog op de leesbaarheid beperkt tot de relatie van een man en een vrouw, maar mochten er vragen zijn over het onderstaande in relatie tot personen van gelijk geslacht, of van een ouder en een niet-ouder, neem dan gerust contact op.

Juridisch ouderschap

Het juridische ouderschap betreft de juridische band tussen een ouder en een kind. Het zijn van juridisch ouder brengt verschillende rechten en verplichtingen met zich mee, zoals het recht en de plicht tot omgang met het kind, de verplichting tot het betalen van een onderhoudsbijdrage en het recht op informatie en consultatie met betrekking tot het kind. Daarnaast heeft het zijn van juridisch ouder erfrechtelijke gevolgen; het kind wordt aangemerkt als nabestaande van de juridisch ouder.

Indien een kind wordt geboren tijdens het huwelijk van een man en een vrouw, hoeft het kind niet door de vader te worden erkend.  De vrouw is altijd automatisch juridisch ouder en de man is door de geboorte binnen het huwelijk ook van rechtswege juridisch ouder van het kind. Indien een kind wordt geboren uit een relatie van een ongehuwde man en vrouw, ontstaat het juridisch ouderschap voor de vader niet van rechtswege. Indien de vader als juridisch ouder wil worden aangemerkt, dient hij het kind te erkennen. Dit kan plaatsvinden tijdens de aangifte van de geboorte. Echter, voor erkenning moet de moeder toestemming geven.

Er zijn ook situaties waarin een kind wordt geboren buiten het huwelijk en de moeder niet wenst in te stemmen met erkenning door de vader van het kind. In dat geval komt er meer kijken bij het ontstaan van een juridische band tussen het kind en de vader. De rechter kan bij het ontbreken van toestemming van de moeder van een kind dat nog niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt vervangende toestemming geven voor erkenning. Wil de Rechtbank deze toestemming verlenen, dan moet de persoon die vervangende toestemming erkenning verzoekt:

  • de verwekker van het kind zijn, of;
  • de biologische vader van het kind zijn, die niet de verwekker van het kind is (bijvoorbeeld een donor) en die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat.

De Rechtbank kan het verzoek om vervangende toestemming afwijzen indien de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind door de vervangende toestemming van de erkenning worden geschaad, dan wel de sociaal psychologische en emotionele ontwikkeling van het kind in het gedrang komt.

Ouderlijk gezag

Het ouderlijk gezag omvat meer dan het juridisch ouderschap. Degene die ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarige kind te verzorgen en op te voeden, waaronder mede wordt verstaan de zorg en verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind, alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. Ook omvat het ouderlijk gezag de plicht om de ontwikkeling van de banden van het kind met de andere ouder te bevorderen, het beheer van het geld en de spullen van het kind. De gezagsouder(s) vertegenwoordigen het kind.

Indien een kind wordt geboren tijdens een huwelijk van een man en een vrouw, hebben beide partijen van rechtswege het ouderlijk gezag (en loopt dit na een echtscheiding in beginsel door). Echter in het geval van een huwelijk geen sprake is (geweest), heeft de moeder wel automatisch het gezag, echter de vader niet. Partijen kunnen dit gezamenlijk bewerkstellingen door zelf (zonder advocaat) een verzoek in te dienen via een website van de Rechtspraak, waar zij door middel van het inloggen met hun DigiD het verzoek tot aantekening van het gezamenlijk ouderlijk gezag in het gezagsregister kunnen indienen.

Het aanvragen van gezamenlijk gezag door ongehuwden wordt soms vergeten, omdat het een ‘extra’ stap is na het doen van aangifte van de geboorte en de erkenning.

Indien er geen sprake is van ouderlijk gezag, maar de vader heeft het kind wel erkend, dan kan de vader de rechter verzoeken om beide ouders te belasten met het gezamenlijk gezag (in dit geval wel door tussenkomst van een advocaat), in het geval de moeder niet wil instemmen met een gezamenlijke aanvraag via de website van de Rechtspraak. Het uitgangspunt is dat de ouders het gezamenlijk gezag hebben over een kind en een verzoek wordt alleen worden afgewezen indien sprake is van een onaanvaardbaar risico dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of afwijzing anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is. Indien het contact tussen ouders moeizaam verloopt, hoeft dat geen reden te zijn om het verzoek af te wijzen. Indien sprake is van ernstige communicatieproblemen tussen de ouders, zij grote verschillen van inzicht hebben over wat het beste is voor de minderjarige en daarin geen zicht is op verbetering, kan een verzoek tot gezamenlijk gezag worden afgewezen. Immers, indien sprake is van gezamenlijk gezag zullen ouders samen beslissingen moeten nemen over het kind en indien de verhoudingen tussen de ouders dusdanig slecht zijn dat het kind daardoor ‘klem of verloren’ dreigt te raken, zal de rechter het verzoek afwijzen.

Heeft u te maken met een situatie waarin u vervangende toestemming wenst te verkrijgen tot erkenning, u wenst te worden belast met het gezamenlijk ouderlijk gezag, of u zit als moeder in de situatie dat u dit juist wil tegenhouden, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Inzage in besteding kinderalimentatie?

 

Veel vaders (ja, we stigmatiseren, maar de meerderheid van onze kinderalimentatieplichtige cliënten betreffen vaders) die kinderalimentatie betalen, hetgeen soms een behoorlijke impact heeft op hun inkomen, willen zien waaraan de moeder deze onderhoudsbijdrage besteedt. Is een kinderalimentatie ontvangende moeder dit verplicht?

Het antwoord op deze vraag luidt ontkennend. Degene die de kinderalimentatie ontvangt hoeft geen inzicht te verstrekken in de wijze van besteding van dit bedrag.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in een uitspraak bepaald dat de ontvanger van kinderalimentatie dit naar eigen inzicht mag besteden. Zij hoeft hierover geen verantwoording af te leggen tegenover in het betreffende geval de vader.

Partijen zouden dit kunnen oplossen door het openen van een kinderrekening. Hierop zouden partijen een bijdrage kunnen storten (al dan niet naar draagkracht), waarvan beide ouders vervolgens de kosten van de kinderen kunnen worden voldoen. Echter, een kinderrekening is in de praktijk ook een bron van conflicten. Zo kunnen er gemakkelijk meningsverschillen ontstaan het gebruik van de kinderrekening voor al dan niet noodzakelijke aankopen.

Mocht sprake zijn van een beëindigde relatie en moeten er afspraken gemaakt worden over de verdeling van de kosten van de kinderen, neem dan contact op met een van onze advocaten voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.