Moet ik na de echtscheiding partneralimentatie betalen?

Veel cliënten stellen ons de vraag of zij na de echtscheiding aan hun ex-partner partneralimentatie moeten betalen. Het antwoord hierop is niet zomaar te geven want afhankelijk van een heel aantal factoren.  In deze blog zullen wij uitleggen wanneer er partneralimentatie moet worden betaald en hoe het systeem in grote lijnen werkt. De komende tijd zullen over de aparte onderwerpen betreffende partneralimentatie nog blogs op onze website verschijnen.

Waarom?

Wanneer een huwelijk wordt gesloten (of een geregistreerd partnerschap wordt aangegaan) ontstaat er een wederzijdse zorgplicht. Op grond van de wet zijn de partners verplicht om elkaar “het nodige te verschaffen”. Deze onderhoudsverplichting eindigt niet na de scheiding. De wettelijke grondslag voor partneralimentatie is de lotsverbondenheid, die is ontstaan door het huwelijk (of geregistreerd partnerschap). Kort gezegd komt het erop neer dat een ex- partner, na de scheiding voor een bepaalde periode, in een gelijke mate van welvaart moet kunnen doorleven, zoals partijen tijdens het huwelijk hebben gedaan. Dit betekent dat wanneer u meer verdient dan uw ex-partner, u mogelijk een partneralimentatie moet betalen aan uw ex-partner, of vice versa.Overigens kan de lotsverbondenheid worden verbroken, onder andere door wangedrag van de partner. Uit de rechtspraak volgt dat dit niet vaak voor komt. Over dit onderwerp zullen wij nog een aparte blog publiceren.

Wanneer?

De wet geeft aan dat degene die recht kan hebben op partneralimentatie: de ex-echtgenoot of de ex-geregistreerd partner is, die niet voldoende inkomsten heeft om volledig  in zijn of haar eigen levensonderhoud te voorzien. In het geval partijen alleen hebben samengewoond en zij in hun samenlevingsovereenkomst geen afspraken hebben gemaakt over alimentatie, dan bestaat er dus geen verplichting om partneralimentatie te betalen na beëindiging van de relatie.

Let op, zelfs wanneer er wettelijk gezien wel recht kan zijn op partneralimentatie, dan nog is het betalen van partneralimentatie niet in alle gevallen verplicht. Zo wordt er eerst gekeken naar de behoefte (wat heeft iemand nodig?), behoeftigheid (wat kan iemand zelf verdienen?) en de draagkracht (wat kan iemand betalen?). Pas wanneer er wordt aangenomen dat de alimentatiegerechtigde behoefte heeft en behoeftig is en als is aangetoond dat de alimentatieplichtige draagkracht heeft, dan kan alimentatie worden vastgesteld.

Hoogte en duur partneralimentatie

Als er een verplichting tot het betalen van partneralimentatie is, dan is de volgende vraag voor welk bedrag en welke periode. Er is veel discussie over de hoogte en duur van partneralimentatie. Het uitgangspunt van de huidige wetgeving is dat wanneer het huwelijk langer dan vijf jaar heeft geduurd, of wanneer er voor of tijdens het huwelijk kinderen zijn geboren die tijdens de echtscheiding minderjarig zijn, de partneralimentatie voor een periode van 12 jaar betaald wordt. Steeds vaker zien wij echter dat deze termijn wordt verkort, indien hiervoor namens de alimentatieplichtige goede argumenten worden aangevoerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er tijdens het huwelijk (dat langer dan vijf jaar heeft geduurd) geen kinderen zijn geboren, of wanneer de kinderen al ouder zijn. Momenteel is er een wetsvoorstel  in behandeling bij de Tweede Kamer, waarmee de wettelijke termijn in veel gevallen  zal worden verkort. Dit wetsvoorstel is inmiddels al geruime tijd in behandeling en recentelijk weer  gewijzigd. Het is dus afwachten of dit wetsvoorstel uiteindelijk wordt aangenomen, en wat de uiteindelijke tekst zal zijn. Wij zullen u hier uiteraard van op de hoogte houden.

Partneralimentatie is een onderwerp waar wij bij Boeve Familierecht veel over adviseren en procederen. Wij zullen mede op die reden de komende tijd nog een aantal verdiepende blogs schrijven over dit onderwerp. U hoeft daar niet op te wachten als u nu al een vraag hebt. U kunt direct contact met ons opnemen.

Afschaffen hoger beroep in echtscheidings- en alimentatiezaken?

In zijn begrotingsvoorstel voor 2018 schrijft de Raad voor de Rechtspraak dat het hoger beroep in echtscheidings- en alimentatiezaken kan worden afgeschaft. Dit zou 12.000 civiele zaken per jaar schelen en een besparing van 10 miljoen euro per jaar opleveren[1].

Het huidige wettelijke systeem is zo ingericht dat de belangen van de rechtszoekende(n), worden gewaarborgd door de mogelijkheid een zaak aan twee feitelijke instanties voor te leggen, te weten aan de rechtbank en het gerechtshof. Het voorstel van de Raad voor de Rechtspraak zou er toe leiden dat dit slechts nog één feitelijke instantie betreft. Fouten gemaakt door en bij de rechtbank zouden dan in beginsel niet kunnen worden gecorrigeerd. Dit is zorgelijk en niet in het belang van de rechtszoekenden.

Overigens is het in de visie van onze advocaten niet mogelijk op een dergelijk korte termijn deze systeemwijziging door te voeren, nu daarvoor een wetswijziging noodzakelijk is. Immers, het recht om in hoger beroep te komen van echtscheidingsbeschikkingen en alimentatiebeschikkingen is verankerd is de wet. Kortom, zo’n vaart zal het wel niet lopen..

Een en ander neemt natuurlijk niet weg dat het van groot belang is dat uw advocaat deskundig en gekwalificeerd is, zodat uw belangen bij de rechtbank al zo goed als mogelijk worden behartigd. Immers, of hoger beroep nu wel of niet mogelijk is, liever voorkom je dit, omdat hiermee ook de procedure wordt bekort en aanzienlijke kosten kunnen worden bespaard.

We gaan er vanuit dat deze voorgestelde ‘besparing’ op de overheidsbegroting op grote weerstand zal stuiten bij politiek en burger en niet door gaat. Boeve Familierecht vraagt zich wel af of het fileprobleem vanaf 2018 ook niet gemakkelijk opgelost kan worden door te besluiten dat op maandag alleen zwarte auto’s de weg op mogen, op dinsdag witte, op woensdag grijze………..

[1] http://advocatenblad.nl/2017/09/20/hoger-beroep-echtscheidingen-en-alimentatie-afgeschaft/

Fiat

Scheiden, kan het goedkoper? Vier praktische tips

Scheiden is voor veel mensen een pijnlijk en emotioneel zwaar proces. Daarnaast kost het geld, terwijl mensen er door een scheiding financieel veelal op achteruit gaan. Alleen wonen en leven is nu eenmaal duurder per persoon dan samenleven. Een terechte vraag die ik vrijwel elke scheiding hoor is; ‘Hoe kan ik zorgen dat mijn scheiding niet te veel geld kost?’ Ik zette vier praktische tips op een rij.

 

Tip 1. Advocaat of mediator? Maak de keuze die bij uw situatie past.

Scheiden kan via een mediator (samen naar 1 persoon) of via een advocaat. Scheiden via een mediator is in gevallen dat u samen goede afspraken kunt maken, goedkoper. Een mediator is niet in alle gevallen goedkoper. Zeker als de financiële belangen én de verschillen van inzicht groot zijn, kan het soms efficiënter zijn ieder apart een advocaat te nemen en zo goed geïnformeerd te onderhandelen en indien nodig te procederen. Twijfelt u wat bij uw situatie het beste past? Bel dan gerust even en leg de situatie kort uit. Ons kantoor heeft advocaten die u bijstaan in procedures en advocaten die als mediator optreden.  We kennen de opties dus goed en kunnen u adviseren. Kijk voor deze beslissing ook even naar tip 4.

 

Tip 2. Online of via een (gespecialiseerd) kantoor? Kies voor maatwerk en kwaliteit

Ook scheiden kan tegenwoordig via internet. Scheidingsadviseurs, -makelaars, -deskundigen, ze bieden voor een zeer laag bedrag een pakket aan om online te scheiden via ‘tools’ en ‘modules’. Los van de vraag hoe er wordt omgegaan met de gegevens bij deze online diensten, zetten wij ook onze vraagtekens bij het proces. Elke echtscheiding is anders en ook elk huishouden en elke relatie steekt anders in elkaar. Maatwerk is belangrijk, het gaat om ieders toekomst. Daarnaast ziet ons kantoor door de opkomst van dergelijke diensten steeds vaker convenanten gegenereerd door dergelijke aanbieders die aan alle kanten rammelen en zijn er dan vaak procedures nodig om een en ander te herstellen. We weten niet hoe vaak het wel ‘goed’ gaat, maar in de gevallen dat het niet goed geregeld wordt, is goedkoop dan behoorlijke duurkoop. Ons advies is dan ook om goed geïnformeerd te scheiden en te zorgen dat u weet wat uw rechten en plichten zijn. Wij helpen daar graag bij.

 

Tip 3. Doe veel zelf!

Een advocaat of mediator kost geld. Veelal wordt gewerkt op uurbasis (hoewel u bij ons ook in bepaalde gevallen voor een all-in prijs terecht kunt). Alles wat u zelf kunt doen, scheelt. Allereerst is het handig de papieren die worden opgevraagd in een vroegtijdig stadium aan de advocaat of mediator te verstrekken. Daarnaast kunt u in het geval er kinderen bij de scheiding betrokken zijn, vast kijken of u samen met uw ex-partner afspraken kunt maken over de zorgregeling en andere zaken voor het ouderschapsplan. Ook de inboedel kunt u gezamenlijk verdelen door per kamer een lijst te maken en af te spreken wie wat wil hebben. Indien er sprake is van bezittingen waarvan de waarde van belang is (zoals een auto, een huis, een onderneming) dan kan het raadzaam zijn hiervan vast de waarde op te vragen. Ook het maken van een budgetplan voor de toekomst (na de scheiding) is raadzaam. Uw advocaat of mediator kan u aangeven wat u zelf kunt doen en hier praktische tips bij geven. Dit scheelt vaak niet alleen geld, maar ook tijd.

 

Tip 4. Neem alleen goede adviezen aan.

Alleen goede adviezen aannemen lijkt een open deur, maar in de praktijk blijkt dit lastig. Iedereen kent wel iemand die gescheiden is en iedereen wil graag helpen. Hoewel vrijwel altijd goedbedoeld, werkt het vaak averechts. Elke scheiding is anders, net zoals elke relatie anders is. Een buurman die adviseert; ‘Zorg dat je het huis krijgt’ weet niet hoeveel hypotheek er op de woning rust en hoe het verdere financiële plaatje eruit ziet. Een zus die zegt ‘één weekend in de veertien dagen is meer dan genoeg voor de kinderen om naar hun vader te gaan’ heeft vaak geen idee wat dit daadwerkelijk voor jullie kinderen zou betekenen. Veel beter kun je mensen vragen je te helpen met praktische zaken of er simpelweg als steun voor je te zijn. Voor jezelf kun je het beste bepalen wat voor jou (en eventueel betrokken kinderen) belangrijk is voor de toekomst. Dit kun je vervolgens bij de advocaat of mediator aangeven, zodat dit meegenomen wordt in het proces van scheiden. Dit scheelt veel geld, omdat het in de praktijk vaak leidt tot een snellere oplossing zonder onnodige juridische strijd.

 

Zoals aangegeven; elke situatie is anders. De advocaten van Boeve Familierecht & Mediation hebben in de loop der jaren talloze scheidingen van dichtbij meegemaakt. Van heel harmonieuze mediations tot (een enkele keer) een ernstige vechtscheiding. Ga je scheiden of heb je vragen over scheiden, neem gerust vrijblijvend contact met ons op telefoonnummer 026-3823114 of mail naar info@boevefamilierecht.nl.

DAG VAN DE EGTSGIJDING

Aankomende vrijdag, 8 september, is de Internationale Dag van de Alfabetisering. Laaggeletterdheid is een omvangrijk probleem in Nederland.  Dit probleem kreeg tot voor kort weinig aandacht. Gelukkig is er een verbetering zichtbaar en worden er veel initiatieven ontplooid om laaggeletterdheid aan te pakken in Nederland.  Heel fijn, want 10% van de Nederlandse bevolking heeft hiermee te kampen.

De Internationale dag van de Alfabetisering valt dit jaar toevalligerwijs samen met de Dag van de Scheiding, een initiatief van de specialisatievereniging van echtscheidingsadvocaten, vFas.

Problemen rondom Alfabetisering kunnen wij, als Boeve Familierecht, niet verhelpen. We kunnen er slechts aandacht voor vragen. Onze kwaliteiten liggen elders en wij geloven in: doen waar je goed in bent.

Heeft u vragen over uw (op handen zijnde) echtscheiding, of daaraan gerelateerde zaken als omgang, alimentatie of afwikkeling huwelijksvoorwaarden, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Uiteraard kunt u ons benaderen op de Dag van de Scheiding, maar ook op andere dagen bent u van harte welkom om telefonisch of middels een informatief gesprek uw situatie voor te leggen en kijken wij graag of we u kunnen bijstaan.

Denkt u volgende week vrijdag 8 september vooral aan de laaggeletterden in Nederland? Op www.lezenenschrijven.nl kunt u zien hoe u een steentje kunt bijdragen.

Het team van Boeve Familierecht breidt zich opnieuw uit!

Familierecht & Mediation heeft advocaat Marline Koetze toegevoegd aan het team.

Marline is een gespecialiseerd familierechtadvocaat. Voordat zij de overstap maakte naar Boeve Familierecht, was zij werkzaam bij een van de grootste familierechtkantoren van Nederland.
Zij heeft ervaring in het adviseren, onderhandelen en procederen in alle facetten van het familierecht. Zij omschrijft zichzelf als toegankelijk, doelgericht en realistisch in haar communicatie en advisering.

Om kennis te maken met Marline, kunt u haar bereiken op het nummer 06-82752859 of via koetze@boevefamilierecht.nl.

 

Foto AD-SD-MKBoeve

Openingstijden bijzondere dagen

Boeve Familierecht is op Goede Vrijdag (14 april 2017), tweede Paasdag (17 april 2017), Hemelvaartsdag (25 mei 2017), de dag na Hemelvaartsdag (26 mei 2017) en tweede Pinksterdag (5 juni 2017) gesloten.

Onze reguliere openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 17.30 uur.

 

Verplichte verkoop niet gemeenschappelijke woning na einde affectieve relatie

Recent heeft de Rechtbank Overijssel een interessant vonnis (ECLI:NL:RBOVE:2016:4004) gewezen met betrekking tot de verkoop van een niet-gezamenlijke woning. Ons kantoor heeft in deze zaak namens de man opgetreden. Het betrof een kwestie waarbij partijen gedurende een aantal jaren een affectieve relatie hebben gehad. Tussen partijen was een samenlevingsovereenkomst aangegaan. Tijdens deze relatie woonden partijen samen in een woning op naam van de vrouw. Aanvankelijk was sprake van een hypothecaire geldlening die door de vrouw was aangegaan, maar in verband met een verhoging van de hypothecaire geldlening zijn de leningsvoorwaarden gewijzigd en werden beide partijen hoofdelijk aansprakelijk. Kortom, de woning staat alleen op naam van de vrouw en partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de hypothecaire geldlening.

Partijen zijn in 2009 uit een gegaan. De vrouw bleef wonen in voormalig gezamenlijk bewoonde woning en de hypothecaire geldlening bleef ongewijzigd op naam van beide partijen. Voor de man had dit tot gevolg dat hij geen hypothecaire geldlening kon aangaan voor aankoop van een eigen woning. Daarnaast zou de bank niet akkoord gaan met ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de man, nu de vrouw arbeidsongeschikt was geworden en zij thans enkel een WIA-uitkering ontving. Het gevolg hiervan was dat de man ‘vast’ zat, immers hij kon geen verdeling vragen van de woning, want hij was geen eigenaar, en daarnaast kon hij zich ook niet losmaken van de hypothecaire geldlening.

Het tussen partijen geldende samenlevingscontract bevatte geen expliciete bepaling(en) over (verplichte) verkoop van de betreffende woning indien ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid niet zou slagen. Wel was er in het samenlevingscontract een passage opgenomen over afrekening bij einde van de samenlevingsovereenkomst die verband hield met de over- dan wel onderwaarde van de woning.
In deze voor de man zeer ongewenste situatie heeft de Rechtbank geoordeeld dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid sprake is van een onaanvaardbare situatie.
Voor de Rechtbank was dit het beslissende criterium om de vrouw te verplichten tot verkoop over te gaan van de betreffende woning met verplichte inschakeling van een door de Rechtbank bepaalde verkoopmakelaar, welke veroordeling vervalt mocht de bank binnen twee maanden na het gewezen vonnis alsnog de man ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Het bijzondere aan deze uitspraak is dat in het geval een woning en een hypothecaire geldlening op naam van beide partijen staat, hetgeen wordt aangemerkt als een eenvoudige gemeenschap, een van partijen altijd de rechter kan verzoeken de woning ‘te verdelen’. Iemand kan immers niet verplicht worden deelgenoot te blijven in een eenvoudige gemeenschap. Omdat partijen hier enkel gezamenlijk schuldenaar waren met betrekking tot de hypothecaire geldlening en de man niet in enige juridische verhouding tot de woning stond, kon de Rechtbank niet op grond van een ‘gewone’ verdelingsprocedure de kwestie oplossen, maar is aansluiting gezocht bij de beginselen van redelijkheid en billijkheid die de contractuele relatie van partijen beheersen.

Heeft u vragen over een vergelijkbare kwestie? Bel geheel vrijblijvend met een van onze advocaten: 026-3823114

Het team van Boeve Familierecht breidt zich uit!

Het team van Boeve Familierecht & Mediation is uitgebreid met Sietske Diepeveen.

Sietske is een ervaren familierechtadvocaat en aangesloten bij de vereniging van familierechtadvocaten en scheidingsbemiddelaars.
Na een aantal jaren met plezier te hebben gewerkt bij een middelgroot kantoor in Zutphen, heeft Sietske besloten de overstap te maken naar Boeve Familierecht om zich nog meer te kunnen focussen op het familierecht. Sietske is een aanpakker en behartigt met een positieve kritische blik de belangen van haar cliënten.

Wilt u kennis komen maken met Sietske, dat kan! Bel 026-3823114 of mail diepeveen@boevefamilierecht.nl

Indexeringscijfer alimentatie bekend!

Tenzij een en ander bij convenant of (vaststellings)overeenkomst is uitgesloten, dienen zowel de kinder- als partneralimentatie per 1 januari 2017 met 2,1% te worden verhoogd, zo heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie bekend gemaakt.

Heeft u vragen over de indexering, of anderzins vragen over alimentatie? Neem gerust contact met ons op.

Huwelijkse voorwaarden èn borrelpraat!

Zo ongeveer op elke verjaardag en bij elke borrel wordt het onderwerp aangesneden als men hoort dat je familierecht advocaat bent; huwelijkse voorwaarden. Iedereen heeft er wel een mening over. En erg vaak wordt er ‘stoer’ verkondigd dat iemand huwelijkse voorwaarden heeft, want je zou alles maar moeten delen in het geval het mis gaat. Hierna zal worden uitgelegd waarom deze conclusie in praktijk te snel wordt getrokken.

Gemeenschap van goederen
Alvorens in te gaan op het onderwerp huwelijkse voorwaarden, eerst even een uitstapje naar de gemeenschap van goederen. In veel gevallen willen mensen toch echt niet alles delen in het geval sprake is van een echtscheiding. Op dit moment is het zo dat wanneer er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt voorafgaand of tijdens het huwelijk, sprake is van een algehele gemeenschap van goederen (op de eventuele wetsvoorstellen met betrekking tot dit onderwerp zal niet worden ingegaan). Vanaf het moment dat partijen zonder huwelijkse voorwaarden gaan trouwen, worden door de gemeenschap van goederen alle vermogensbestanddelen en schulden van beide partijen ‘opgezogen’. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld een schenking of erfenis onder uitsluitingsclausule of bijvoorbeeld een letselschade uitkering die is verknocht. Al het overige valt in beginsel in de gemeenschap van goederen.

In het geval mensen gaan scheiden en er is sprake van een gemeenschap van goederen, dan dienen partijen in beginsel alle aanwezige vermogensbestanddelen bij helfte te delen. Voor wat betreft schulden geldt dat partijen in beginsel elk voor de helft draagplichtig zijn. Men zou dit kunnen voorkomen door huwelijkse voorwaarden te laten opmaken.

Huwelijkse voorwaarden
Huwelijkse voorwaarden kunnen wat inhoud betreft erg van elkaar afwijken. Daarom is de conclusie dat als men huwelijkse voorwaarden heeft bij echtscheiding niets hoeft te worden afgerekend, veel te snel getrokken. Verschillende vormen van huwelijkse voorwaarden worden hierna besproken.

Koude uitsluiting
Wanneer partijen trouwen onder huwelijkse voorwaarden met koude uitsluiting, blijft al het vermogen gescheiden, evenals de schulden. Partijen hebben tijdens het huwelijk enkel een onderhoudsverplichting jegens elkaar op grond van de wet.

Beperkte gemeenschap
Een andere vorm van huwelijkse voorwaarden is de beperkte gemeenschap. Partijen kunnen overeenkomen dat bepaalde goederen gemeenschappelijk worden. Zo kan er bijvoorbeeld een beperkte gemeenschap van woonhuis en inboedel worden overeengekomen in de huwelijkse voorwaarden. Dit houdt in dat, ongeacht van wie de woning of inboedel is, deze woning en de inboedel gemeenschappelijk is. Indien partijen uit elkaar gaan, dient de beperkte gemeenschap te worden gedeeld.

Een andere vorm van een beperkte gemeenschap kan zijn de gemeenschap van vruchten en inkomsten. Alles wat partijen gedurende het huwelijk ontvangen wordt dan geacht gezamenlijk te zijn, maar bijvoorbeeld het spaargeld dat voor het huwelijk is opgebouwd maar waar tijdens het huwelijk rente over wordt ontvangen, valt er dan buiten, terwijl de rente wel geacht wordt gezamenlijk te zijn.

Verrekenbedingen
Dan zijn er nog de verrekenbedingen, het periodiek verrekenbeding en het finaal verrekenbeding. In huwelijkse voorwaarden met een koude uitsluiting (maar ook in andere vormen) kan een periodiek verrekenbeding voor overgespaarde inkomsten worden opgenomen. Dit houdt in dat in principe alle vermogensbestanddelen gescheiden blijven, maar dat partijen aan het einde van het jaar over en weer de helft van hun inkomsten na aftrek van de kosten van de huishouding, delen.

In de praktijk zijn er maar weinig echtparen met een periodiek verrekenbeding die daadwerkelijk jaarlijks met elkaar afrekenen. Dit heeft echter grote gevolgen in het geval partijen gaat scheiden. De wet zegt in beginsel namelijk in artikel 1:141 lid 3 BW dat wanneer echtgenoten niet hebben voldaan aan de jaarlijkse verrekening er een vermoeden bestaat dat al het aanwezige vermogen van partijen gevormd is door hetgeen verrekend had moeten worden. Indien dat vermoeden niet kan worden weerlegd, moet alsnog alles dat aanwezig is worden verrekend op 50/50 basis. Men spreekt hier van verrekening en niet van verdeling.

Finaal verrekenbeding
Ook wordt in de praktijk in veel huwelijkse voorwaarden een finaal verrekenbeding opgenomen (al dan niet in combinatie met een periodiek verrekenbeding). Een finaal verrekenbeding is een bepaling in de huwelijkse voorwaarden waarin partijen afspreken dat in het geval ze overlijden of scheiden, er wordt afgerekend alsof ze in gemeenschap van goederen gehuwd waren. In veel gevallen wordt overeengekomen dat alles wat door erfrecht of schenking is verkregen, in het geval van een echtscheiding sprake is, daarbuiten valt.

Finale verrekening houdt dus in dat partijen in het geval van een echtscheiding een overzicht maken van al het aanwezige vermogen en alle aanwezige schulden. Indien er meer vermogen van de ene partner staat, is hij gehouden de andere partner financieel te compenseren, zodat partijen elk op hetzelfde niveau uitkomen.

Conclusie
Zoals gezegd, zijn de huwelijkse voorwaarden een onderwerp voor borrelpraat en dient per akte te worden bezien in hoeverre er bij echtscheiding iets verdeeld of verrekend moet worden. Lees de huwelijkse voorwaarden dus goed door, alvorens je je ‘veilig’ kunt wanen in het geval van een echtscheiding, al snappen wij best dat huwelijkse voorwaarden doorgaans zo leesbaar nog niet zijn.

Mocht u in een echtscheidingssituatie zitten, zijn huwelijkse voorwaarden van toepassing en vindt u het lastig de inhoud van de huwelijkse voorwaarden te doorgronden, neem dan gerust contact op met een van onze advocaten voor een check. Vanzelfsprekend kunt u ook contact met ons opnemen als er geen huwelijkse voorwaarden van toepassing zijn, maar u tot een echtscheiding wenst te komen.