De invloed van het coronavirus op gescheiden ouders en hun kinderen

Het coronavirus houdt intussen heel de wereld in zijn greep en heeft op ieder vlak veel invloed. Veel ouders zullen inmiddels thuiswerken en de meeste kinderen gaan op dit moment niet meer naar school of naar de opvang. Het is goed denkbaar dat dit bij gescheiden ouders extra vragen oproept. Want hoe zit het met de zorgregeling en wie is bevoegd tot het nemen van medische beslissingen?

De zorgregeling

In principe bestaat er op dit moment nog geen reden om de reguliere zorgregeling niet door te laten lopen. Het is raadzaam om hierover de adviezen die door het RIVM worden gegeven op te volgen. Zo lang het nog is toegestaan om naar buiten te gaan, kunnen de kinderen ook van verblijfplaats wisselen. Het is natuurlijk denkbaar dat de ene ouder meer mogelijkheden heeft om de kinderen op te vangen dan de andere ouder. Ga hierover met elkaar in gesprek en pas de zorgregeling indien nodig tijdelijk aan. We kunnen ook wel spreken van “nood breekt wet” en probeer waar mogelijk flexibel naar elkaar te zijn. Ook raden wij aan om alvast na te denken waar de kinderen gaan verblijven als er op termijn mogelijk wel een algehele “lock down” wordt afgekondigd. Het behoeft geen betoog dat de gezondheid van alle betrokkenen uiteraard te allen tijde voorop staat, maar blijf hierover met elkaar in gesprek.

Medische beslissingen

Het is mogelijk dat uw kind in deze tijd onverhoopt besmet raakt met het coronavirus. In dat geval zullen er ook medische beslissingen genomen moeten worden. Ouders die belast zijn met het gezag over hun kinderen zijn bevoegd om dergelijke beslissingen te nemen. Hebben beide ouders gezamenlijk het gezag, dan zullen zij ook samen de medische beslissingen moeten nemen.

Onenigheid

Mochten u en uw ex-partner door de invloed van het coronavirus een conflict krijgen over de kinderen, dan kunnen de advocaten van Boeve Familierecht wellicht iets voor u betekenen. Zo kunnen onze advocaten bijvoorbeeld als mediatior optreden om samen tot goede afspraken te komen voor de aankomende tijd. Is het niet meer mogelijk om met elkaar in gesprek te gaan, dan kunnen onze advocaten met een van beide ex-partners meekijken naar een oplossing. Dergelijke gesprekken bieden wij ook op afstand aan, door middel van bijvoorbeeld Skype of Facetime, ook buiten kantooruren. Neem contact op via info@boevefamilierecht.nl of 026-3823114 (tijdens kantooruren) of 06-51462202 (buiten kantooruren) om een afspraak in te plannen.

Villa Pinedo

Tot slot wijzen wij nog op de online training van Villa Pinedo voor gescheiden ouders. Deze training biedt gescheiden ouders tips en adviezen om de samenwerking te verbeteren, iets wat juist in deze tijden erg handig kan zijn. Villa Pinedo biedt deze training tijdelijk tot 6 april kosteloos aan. Kijk voor meer informatie op www.villapinedo.nl.

Contact tijdens Corona, ook in de avonduren!

U zit met een brandende familierechtelijke vraag, of u heeft behoefte aan wat algemene informatie over scheiden of andere familierechtelijke vraagstukken.

Ook in deze tijden kunt u gewoon contact met ons opnemen. We bieden een gratis eerste kennismaking aan, via de telefoon, Facetime of Skype. Indien het voor u praktischer is om – nu de kinderen bij huis zijn – in de avonduren te bellen, Skypen of Facetimen, maken we daar natuurlijk tijd voor.

Neem contact op via info@boevefamilierecht.nl of 026-3823114 (tijdens kantooruren) of 06-51462202 (buiten kantooruren) om een afspraak in te plannen.

 

Coronavirus COVID-19

Ook bij Boeve Familierecht volgen wij het nieuws rondom de verspreiding van het coronavirus op de voet. Op dit moment kunnen wij onze werkzaamhede nog relatief onbelemmerd uitvoeren, maar op de achtergrond zijn we al wel bezig met het treffen van voorzorgsmaatregelen mochten we ook in Nederland met een “lock down” geconfronteerd worden. Wij zorgen ervoor dat we ook in die tijden, uw belangen kunnen blijven behartigen. Uiteraard houden wij de adviezen van het RIVM en andere overheidsinstanties goed in de gaten en zullen deze adviezen door ons altijd worden opgevolgd.

Wij geven er de voorkeur aan op dit moment – indien dit niet echt noodzakelijk is – direct contact met cliënten en andere partijen waar mogelijk te vermijden, zodat we hiermee in ieder geval ons steentje bijdragen, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Wij bieden u om deze reden dan ook de mogelijkheid om door middel van Skype of Facetime met ons in gesprek te gaan, indien u daaraan de voorkeur geeft boven telefonisch overleg. Voelt u deze behoefte, schroom niet ons dat te laten weten, wij beschikken over de meest moderne communicatiemiddelen.

Voor de goede orde merken we voor bestaande cliënten op, dat reeds geplande zittingen/mondelinge behandelingen op de rechtbank of bij het gerechtshof in de periode tot en met 5 april a.s., worden uitgesteld tenzij de zaak dermate spoedeisend is dat het geen uitstel kan dulden. Uw behandelend advocaat neemt hierover contact met u op.

Boeve Familierecht zal er alles aan doen om zo goed mogelijk zorg te blijven dragen voor adequate  juridische dienstverlening en zal ook nog steeds nieuwe zaken aannemen. Heeft u dus vragen omtrent een familierechtelijk geschil neem gerust contact met ons op via info@boevefamilierecht.nl of 026-3823114.

 

Indexatie alimentatie

Boeve Familierecht wenst iedereen een gelukkig, gezond en liefdevol 2020!

Ter herinnering brengen wij onder uw aandacht, dat per 1 januari 2020 alle alimentatiebedragen met 2,5% dienen te worden geïndexeerd, tenzij partijen de wettelijke indexering in een convenant of ouderschapsplan hebben uitgesloten.

Heeft u vragen over dit, of andere, onderwerp(en)? Schroom niet om contact met ons op te nemen via 026-3823114 of info@boevefamilierecht.nl

 

Nieuwe stap!

Per heden zijn wij toegetreden als een van de partners van de website, www.nieuwestap.nl een informatieve website over scheiden en alles wat daar mee te maken heeft!

Check https://nieuwestap.nl/etalage/boeve-familierecht/ voor onze etalage.

 

Openingstijden tijdens de feestdagen

Boeve Familierecht & Mediation wenst iedereen fijne feestdagen en een heel gelukkig, gezond en liefdevol 2020!

Onze openingstijden tijdens de feestdagen zijn:

Maandag 23 december 8.30-17.30 uur

Dinsdag 24 december 8.30 -15.00 uur

Woensdag 25 december gesloten

Donderdag 26 december gesloten

Vrijdag 27 december gesloten

Maandag 30 december 8.30 – 17.30 uur

Dinsdag 31 december gesloten

 

In spoedeisende gevallen kunt u o.v.v. uw telefoonnummer een email zenden naar info@boevefamilierecht.nl een van onze advocaten zal dan zo spoedig als mogelijk contact met u opnemen.

Woning of aandelen verdeeld? Vergeet niet naar de notaris te gaan!

Geregeld komt het voor dat partijen die in gemeenschap van goederen zijn gehuwd bij hun scheiding een woning of aandelen in een BV of NV hebben te verdelen. Er kan dan voor worden gekozen om de woning of de aandelen te verkopen aan een derde, maar ook kan er voor worden gekozen om de woning of aandelen toe te delen aan een van de echtgenoten. Op die manier komt er een einde aan het gemeenschappelijk eigendom van de woning of de aandelen en wordt dit privéeigendom van een van de echtgenoten.

Vaak worden er in het echtscheidingsconvenant goede afspraken gemaakt over de toedeling van de woning of de aandelen aan een van de echtgenoten. Er wordt een waarde aan de woning of de aandelen toegekend waartegen de andere echtgenoot het goed mag overnemen en ook andere voorwaarden worden vaak vastgelegd. Maar alleen de afspraken in een echtscheidingsconvenant zijn niet voldoende. Om het gezamenlijk eigendom van de woning of de aandelen rechtsgeldig over te dragen aan een van de echtgenoten, is namelijk ook een zogenaamde juridische levering vereist. Het feit dat de aandelen of de woning voordat er gehuwd werd in gemeenschap van goederen, alleen op naam van de echtgenoot stonden die deze aandelen of de woning na scheiding ook krijgt toegedeeld, maakt dit niet anders. Immers, door het huwelijk zijn de woning of aandelen gemeenschappelijk eigendom geworden, ook al staan ze op naam van een van beide echtgenoten.

Daar waar bijvoorbeeld de inboedelgoederen juridisch geleverd worden door het bezit van de goederen over te dragen aan de echtgenoot aan wie de goederen zijn toegedeeld, ligt dit bij een woning en aandelen anders. Voor de juridische levering van een woning of aandelen is namelijk een notariële akte vereist. Vervolgens moet deze akte door de notaris worden ingeschreven in de openbare registers. Pas daarna zijn de woning of de aandelen rechtsgeldig overgedragen aan een van de echtgenoten.

Helaas zien wij regelmatig in onze praktijk voorbij komen, dat partijen na de echtscheiding vergeten zijn om naar de notaris te gaan. Het gevolg daarvan is dat de woning of de aandelen al die tijd gezamenlijk eigendom zijn gebleven en dat er alsnog juridisch geleverd moet worden. Deze situatie  komt vaak pas aan het licht als de aandelen of woning op een later moment na echtscheiding moeten worden geleverd aan een andere partij (bijvoorbeeld door verkoop van de woning). Dit is natuurlijk erg vervelend. Het is dan ook van groot belang om u bij een echtscheiding goed voor te laten lichten en uw convenant nog eens na te kijken en te checken of alle leveringshandeling wel op de juiste wijze zijn verricht. De advocaten van Boeve Familierecht voorzien u graag van deskundig advies. U kunt hiervoor contact opnemen met 026-3823114 of info@boevefamilierecht.nl.

Gezocht! Talent op het gebied van het familierecht en erfrecht

Wegens vertrek van een van onze gewaardeerde collega’s is Boeve Familierecht & Mediation op zoek naar een ervaren Advocaat-Medewerker.

Boeve Familierecht & Mediation, is een niche kantoor op het gebied van familierecht en erfrecht. Boeve Familierecht & Mediation is gevestigd in het centrum van Arnhem. De cliënten van ons kantoor zijn voornamelijk ondernemers, partners van ondernemers of meer vermogende particulieren die verwikkeld zijn in een familierechtelijke of erfrechtelijke procedure, danwel aankloppen voor mediation.

Boeve Familierecht & Mediation is op zoek naar een gespecialiseerde familierecht- of erfrechtadvocaat, die in ieder geval:

 • de opleiding tot gespecialiseerd familierechtadvocaat en scheidingsmediator (Vfas) heeft afgerond;
 • bereid is zich volledig op het familierecht & erfrecht te richten;
 • een hart heeft voor mediation;
 • deels een eigen praktijk heeft en deze verder wil uitbouwen;
 • de taal van de ondernemer spreekt;
 • cijfermatig goed onderlegd is;
 • een dienstverlener pur sang is;
 • oplossingsgericht is, maar een procedure niet schuwt;
 • lef heeft;
 • empathisch is en dat ook uitstraalt;
 • flexibel en ambitieus is.

Boeve Familierecht & Mediation biedt:

 • een dienstverband voor minimaal 32 uur;
 • een goed salaris inclusief interessante bonusregeling;
 • mogelijkheid tot flexibel werken;
 • goede opleidingsmogelijkheden;
 • doorgroei mogelijkheden;

Sollicitaties voorzien van een motivatie waarom juist jij ons team moet komen versterken, kunnen tezamen met jouw C.V. , gericht worden aan mr. Anne-Dien Oosterhuis-Boeve, via: info@boevefamilierecht.nl

Voor vragen over deze vacature, bel gerust met Anne-Dien Oosterhuis-Boeve: 026 – 382 31 14

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Twijfels over de omvang van een nalatenschap?

Het komt helaas vaker voor. U bent erfgenaam in een nalatenschap van bijvoorbeeld een van uw ouders en u verkeert in de veronderstelling dat er nog een aardig saldo op de bankrekening van uw vader of moeder zou moeten staan. Na het overlijden blijkt dit saldo echter nagenoeg nihil te zijn.

Over een soortgelijke kwestie heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich recentelijk gebogen (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 juli 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:6061.) Het ging hier om de nalatenschap van een meneer op leeftijd, die na zijn overlijden vrijwel volledig uitgehold bleek te zijn. Erflater liet twee erfgenamen na. Eén van de erfgenamen beschikte over een volmacht voor onder andere de bankrekeningen van erflater en verzorgde tijdens de laatste jaren van het leven van erflater zijn financiën. Na het opvragen van de rekeningafschriften blijkt dat de erfgenaam met de volmacht grote opnames en betalingen ten behoeve van zichzelf heeft verricht. De mede-erfgenaam vraagt vervolgens naar aanleiding hiervan aan de erfgenaam met de volmacht om rekening en verantwoording af te leggen over de uitgaven en opnames van de bankrekeningen. De gemachtigde erfgenaam weigert dit te doen, waarna de mede-erfgenaam naar de rechter is gestapt. De rechter heeft de erfgenaam met de volmacht veroordeeld om rekening en verantwoording af te leggen vanaf het moment van ontstaan van de volmacht. In hoger beroep is deze uitspraak van de rechtbank in stand gebleven. De gemachtigde erfgenaam zal zich nu dus moeten gaan verantwoorden over de opnames en de uitgaven die hij heeft gedaan. Indien hij dit niet (of niet voldoende) doet, zou het gevolg kunnen zijn dat er tot de nalatenschap een vordering op de gemachtigde erfgenaam gaat behoren. Afhankelijk van de verrichte opnames en betalingen kan die vordering fors oplopen en kan het zo zijn dat de mede-erfgenaam toch nog recht heeft op enig bedrag uit de nalatenschap.

Verkeert u in een soortgelijke situatie? Dan raden wij u aan om deskundig advies in te winnen. De advocaten van Boeve Familierecht kunnen u hierin bijstaan. Voor vragen over dit onderwerp of andere erfrechtkwesties, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via 026-3823114 of info@boevefamilierecht.nl.

Wijziging fiscale aftrek partneralimentatie per 2020

Daar waar kinderalimentatie al enige jaren niet meer fiscaal aftrekbaar is, is partneralimentatie dat tot op heden nog wel. Dit betekent dat de alimentatieplichtige een brutobedrag aan alimentatie voldoet aan de alimentatiegerechtigde. Degene die de partneralimentatie betaalt, mag dit in de belastingaangifte aftrekken. Daarentegen dient degene die de partneralimentatie ontvangt de bijdrage op te geven als inkomen waarover belasting moet worden betaald. In het Belastingplan 2019 heeft het kabinet echter vastgelegd dat de fiscale aftrek van partneralimentatie geleidelijk aan afgebouwd zal worden, van 52% in 2019 naar uiteindelijk 37% in 2023. De afbouw ziet er als volgt uit:

 • 2019 : 52%
 • 2020 : 46%
 • 2021 : 43%
 • 2022 : 40%
 • 2023 : 37%

Concreet betekent dit dat de alimentatieplichtige meer belasting zal moeten gaan betalen en dat zijn of haar draagkracht dus omlaag gaat. Met andere woorden: er blijft minder geld over om partneralimentatie aan partneralimentatie te kunnen besteden. Voor de alimentatieplichtige kan dit een reden vormen om wijziging te verzoeken van een bestaande alimentatieverplichting, zodat hier rekening mee kan worden gehouden.

Overigens zal deze verandering voornamelijk gevolgen hebben voor alimentatieplichtigen met een inkomen vanaf € 68.500. Hun inkomens worden in het vervolg namelijk nog wel belast tegen het toptarief van 52%, terwijl de fiscale aftrek uiteindelijk nog maar 37% zal zijn. Voor de lagere inkomens zal er geen achteruitgang optreden, omdat die inkomens in de belastingschijf van 37% vallen en de percentages dus gelijk zijn.

Zoals gezegd gaat deze afbouw pas per 2020 in. Niet alleen voor lopende alimentatieverplichtingen kan het zinvol zijn om advies in te winnen voor de mogelijke gevolgen. Ook bij nieuwe verplichtingen is het raadzaam om alvast rekening te houden met de verminderde aftrek. Indien u vragen heeft over dit onderwerp of een ander familierechtelijk onderwerp, dan kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor via info@boevefamilierecht.nl of 026-3823114.