Afschaffen hoger beroep in echtscheidings- en alimentatiezaken?

In zijn begrotingsvoorstel voor 2018 schrijft de Raad voor de Rechtspraak dat het hoger beroep in echtscheidings- en alimentatiezaken kan worden afgeschaft. Dit zou 12.000 civiele zaken per jaar schelen en een besparing van 10 miljoen euro per jaar opleveren[1].

Het huidige wettelijke systeem is zo ingericht dat de belangen van de rechtszoekende(n), worden gewaarborgd door de mogelijkheid een zaak aan twee feitelijke instanties voor te leggen, te weten aan de rechtbank en het gerechtshof. Het voorstel van de Raad voor de Rechtspraak zou er toe leiden dat dit slechts nog één feitelijke instantie betreft. Fouten gemaakt door en bij de rechtbank zouden dan in beginsel niet kunnen worden gecorrigeerd. Dit is zorgelijk en niet in het belang van de rechtszoekenden.

Overigens is het in de visie van onze advocaten niet mogelijk op een dergelijk korte termijn deze systeemwijziging door te voeren, nu daarvoor een wetswijziging noodzakelijk is. Immers, het recht om in hoger beroep te komen van echtscheidingsbeschikkingen en alimentatiebeschikkingen is verankerd is de wet. Kortom, zo’n vaart zal het wel niet lopen..

Een en ander neemt natuurlijk niet weg dat het van groot belang is dat uw advocaat deskundig en gekwalificeerd is, zodat uw belangen bij de rechtbank al zo goed als mogelijk worden behartigd. Immers, of hoger beroep nu wel of niet mogelijk is, liever voorkom je dit, omdat hiermee ook de procedure wordt bekort en aanzienlijke kosten kunnen worden bespaard.

We gaan er vanuit dat deze voorgestelde ‘besparing’ op de overheidsbegroting op grote weerstand zal stuiten bij politiek en burger en niet door gaat. Boeve Familierecht vraagt zich wel af of het fileprobleem vanaf 2018 ook niet gemakkelijk opgelost kan worden door te besluiten dat op maandag alleen zwarte auto’s de weg op mogen, op dinsdag witte, op woensdag grijze………..

[1] http://advocatenblad.nl/2017/09/20/hoger-beroep-echtscheidingen-en-alimentatie-afgeschaft/

Fiat