Tarieven

Uurtarieven

Boeve Familierecht B.V. (kvk 66369355) hanteert marktconforme tarieven. Afhankelijk van de complexiteit en spoedeisendheid van de zaak worden met u heldere afspraken gemaakt over wat de hoogte van het uurtarief zal zijn. Indien de zaak zich daar voor leent, kunnen desgewenst ook vaste of maximum prijsafspraken worden gemaakt. Op alle opdrachten die aan Boeve Familierecht worden verstrekt zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarvan u uiteraard tijdig een afschrift ontvangt.

In tegenstelling tot de meeste andere advocatenkantoren hanteert Boeve Familierecht geen kantooropslag.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Boeve Familierecht B.V. neemt in beginsel geen zaken aan op basis van toevoeging.

Vaste tarieven

Boeve Familierecht biedt voor de volgende werkzaamheden tegen vaste tarieven exclusief BTW aan:

  • mediation in geval van gemeenschap van goederen € 2.500,00

De werkzaamheden omvatten (maximaal) drie gesprekken van anderhalf uur, opstellen van gespreksverslagen, bestudering van alle relevante stukken, opstellen echtscheidingsconvenant, opstellen van het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding, opvragen huwelijksakte (deze kosten zijn inbegrepen), indienen stukken bij de rechtbank (het griffierecht is bij de kosten onbegrepen), opstellen akte van berusting, inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand.

Dit pakket is uit te breiden met:

  • Opstellen ouderschapsplan € 275,00
  • Berekening kinderalimentatie € 275,00
  • Berekening partneralimentatie € 350,00.
  • Indien er extra gesprekken nodig zijn worden deze tegen uurtarief doorbelast.

 

  • mediation in geval van huwelijkse voorwaarden € 3.000,00

De werkzaamheden omvatten (maximaal) drie gesprekken van anderhalf uur, opstellen van gespreksverslagen, bestudering van alle relevante stukken, opstellen echtscheidingsconvenant, opstellen van het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding, opvragen huwelijksakte (deze kosten zijn inbegrepen), indienen stukken bij de rechtbank (het griffierecht is bij de kosten inbegrepen), opstellen akte van berusting, inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand.

Dit pakket is uit te breiden met:

  • Opstellen ouderschapsplan € 275,00
  • Berekening kinderalimentatie € 275,00
  • Berekening partneralimentatie € 350,00.
  • Indien er extra gesprekken nodig zijn worden deze tegen uurtarief doorbelast.